Beste Veehouder

De samenleving wil duurzaam geproduceerde producten. HIerdoor staat u, in combinatie met nieuwe regelgeving, voor complexe keuzes. Het maken van een duurzaam bouwplan is er een van.

 

U heeft klimaatrobuuste gewassen nodig, waarmee u jarenlang veel eiwit produceert. Met klavers en kruiden bent u in staat om te zorgen voor meer biodiversiteit.

 

Met het keuzefilter maakt u eenvoudig een goede productkeuze. Daarnaast vindt u op deze website teelthandleidingen voor een succesvolle teelt.

 

 

Inkuilen_2!
						Mais_2!
						koe2_2!