Alfa Comfort

Comfortabele en constante combinatie

  • DORMANTIE: 3,0 - 4,9
  • DORMANTIE: 5,0 - 5,9
  • DORMANTIE: 6,0 - 8,0

Luzerne staat volop in de belangstelling bij melkveehouders. De hoge kunstmestprijzen en de toenemende vraag naar eiwitrijk ruwvoer ligt hieraan ten grondslag. Luzerne wordt door melkveehouders bestempeld als een lastige teelt. Hierom hebben we Alfa Comfort ontwikkeld. Een mengsel van twee luzerne rassen met verschillende dormantie klasses. Daarnaast is Alfa Comfort voorzien van de Yellow Jacket technologie wat een goede start van het gewas verzekerd. Kortom: Alfa Comfort, een persistent eiwitrijkgewas dat uitstekend groeit in het Belgische klimaat.  

 

Lang groeiseizoen

Met Alfa Comfort in je bouwplan ben je verzekerd van een lang groeiseizoen. Dit is te danken de verschillende dormantie klasses. De dormantie klasse geeft de rustperiode in de winter van het gewas aan. Hoe lager de dormantie klasse, hoe hoger de winterhardheid.

Het Vlaamse luzerne type met een lage dormantie klasse in Alfa Comfort geeft je een hoge productie in de lente- en vroege zomer. Aangevuld met het mediterraanse luzerne type dat een hoge dormantie klasse heeft, oogst je ook een uitstekende opbrengst in de zomer en herfst. Zelfs bij lange droge periodes.

 

 

Luzerne en gras gelijktijdig oogsten

Door het lange groeiseizoen van Alfa Comfort oogst je eenvoudig vijf tot zes snedes. Je kunt er dus voor kiezen om je luzerne gelijktijdig met je gras te oogsten en in te kuilen. Het eiwitrijke ruwvoer van Alfa Comfort is een ideale aanvulling in je graskuil.

 

Maaiflexibliteit
De verschillende bloeidata zorgen voor meer spreiding in bloei van het gewas. Dit heeft direct een relatie met het optimale maaimoment. Luzerne oogst je bij voorkeur bij 10% bloei. Het blijkt dat dit in de praktijk moeilijk te bepalen is waardoor luzerne vaak te laat gemaaid wordt. Dit kost voederwaarde. Door de spreiding in bloei krijg je meer ruimte om te maaien. Dit geeft je meer flexibiliteit en zo oogst je eenvoudiger luzerne met de hoogste voederwaarde.

 

Hoge eiwitproductie
Het Vlaamse ras Barnard scoort hoge cijfers voor het eiwitgehalte op de Franse rassenlijst. Door het hoge eiwitgehalte en de bovengemiddelde zomerproductie stijgt je jaaropbrengst met Alfa Comfort. Dit verzekert je van een goede ruwvoerpositie voor de wintermaanden.

 

Later inzaaien
Door gebruik te maken van een hogere dormantie klasse ben je in staat in het najaar later te zaaien. Een verschil van 14 dagen in september geeft je de ruimte het voorgewas later te oogsten. Alfa Comfort kan zelfs nog ingezaaid worden na de oogst van een vroeg maisras. Ideaal voor de wisselteelt in je bouwplan.

 

Gegarandeerde topopbrengsten met Yellow Jacket Nitrogenerator®

Alfa Comfort is voorzien van Yellow Jacket Nitrogenerator®. Met deze technologie wordt de luzerne voorzien van specifieke Rhizobium-bacteriën. Samen met een voedingsstoffensupplement dat alle essentiële mineralen en sporenelementen bevat, zorgt dit product voor een betere vestiging en een hogere ruwvoerproductie.

 

 

Redenen voor het gebruik van Yellow Jacket Nitrogenerator®:

  • Verbeterde vestiging onder moeilijke omstandigheden
  • Betere benutting van beschikbaar vocht in de bodem
  • Verhoogde ziekteresistentie
  • Verbeterde stikstoffixatie
  • Verhoogde opbrengst van ruwvoer en proteïne

 

Voor meer informatie over Yellow Jacket Nitrogenerator® klik je hier.

Samenstelling
Soort
50%
Dormantieklasse: 3-4
50%
Dormantieklasse: 5-6
Specificaties
Zaaihoeveelheid:
25 - 30 kg/ha
Zaaidiepte:
1-2 cm
Zaaiperiode:
April en Aug.
Maaihoogte:
7-10 cm
Opbrengst
Winterhardheid
Eiwit %
Verteerbaarheid
Nematoden
Luzerne

Luzerne (of alfalfa) is een diepwortelend gewas dat zeer geschikt is voor teelt in droge gebieden. Veehouders gebruiken luzerne voornamelijk voor het produceren van hooi met een hoge eiwitwaarde of om het direct aan de dieren te voeren. Ook wordt luzerne gebruikt voor de productie van kunstmatig gedroogde luzerne.

Luzerne (of alfalfa) is een diepwortelend gewas dat zeer geschikt is voor teelt in droge gebieden. Veehouders gebruiken luzerne voornamelijk voor het produceren van hooi met een hoge eiwitwaarde of om het direct aan de dieren te voeren. Ook wordt luzerne gebruikt voor de...

Luzerne (of alfalfa) is een diepwortelend gewas dat zeer geschikt is voor teelt in droge gebieden. Veehouders gebruiken luzerne voornamelijk voor het produceren van hooi met een hoge eiwitwaarde of om het direct aan de dieren te voeren. Ook wordt luzerne gebruikt voor de productie van kunstmatig gedroogde luzerne.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
Meer weten over
Luzerne?
Klik hier
Teelthandleiding
Luzerne
Klik hier