Luzerne - Teeltadvies

Luzerne is een gewas met een diepgaand wortelstelsel. Daardoor kan het op diep bewortelbare gronden (kleigronden, leemgronden en humeuze zandgronden) ook in een droge periode voldoende vocht onttrekken aan de bodem. In de zomermaanden groeit luzerne dan ook bijna altijd beter dan gras. Ook is luzerne een goede keuze op bedrijven waar men niet kan beregenen. In Nederland wordt luzerne zowel door akkerbouwers als veehouders geteeld. Akkerbouwers telen het veelal op contractbasis voor drogerijen. De veehouders telen het als ruwvoer voor stalvoedering of om het in te kuilen als voordroogkuil.

 

Een groot voordeel van luzerne is dat het gewas zelf zijn stikstof maakt. Dat gebeurt door de Rhizobium-bacteriën in de wortelknolletjes. Het gevolg is dat geen kunstmest nodig is. Met name in het kader van de Map-3 wetgeving is dat belangrijk. Een ander voordeel van luzerne is de positieve invloed op de groei van volggewassen als gras en maïs. Dat komt door de stikstofbinding en de ontsluiting van de ondergrond door de penwortels van luzerne.

 

 

Hoe ent u luzernezaad?

Dankzij Rhizobium-bacteriën in de wortelknolletjes kan luzerne zelf stikstof binden. Stikstofbemesting is daardoor niet nodig. Zo kunt u flink op kunstmest besparen. Bijkomend voordeel is dat u minder last heeft van onkruid. Op zandgrond is het altijd nodig het zaad te enten met Rhizobium-bacteriën. Ook op kleigrond waar nooit luzerne heeft gestaan, kan het rendabel zijn het zaad te enten. Inhullen met kalk is op kalkrijke grond niet nodig.

 

Enten voor kalkhoudende grond
In de volgende gevallen kunt u volstaan met enten, zonder invullen:
• kalkrijke zandgrond (bijv. in de Noordoostpolder)
• kleigrond waar nooit luzerne is geteeld
• zandgrond waar een forse zaaibedbekalking is uitgevoerd (zo´n 1.500 - 2.000 kg kalk/ha in de bovenste 5 cm).

 

Het enten (zonder invullen) gaat als volgt:
1. Meng 1 zakje NPPL-entstof met 0,8 liter water. Goed roeren.
2. Doe 50 kg luzernezaad in bijv. een plastic speciekuip (of een betonmolen).
3. Giet het papje met entstof gelijkmatig over het luzernezaad.
4. Goed mengen (bijv. met een troffel).
5. Voeg een beetje fijne landbouwkalk toe, zodat het zaad droog wordt en niet meer plakt.
6. Bewaar het geënte zaad koel en donker (afdekken!). Het moet binnen 24 uur worden gezaaid.

 

Entstof
NPPL-entstof is een gerenommeerd product. Een zakje bevat bij de productie minstens 800 miljard bacteriën. Ze worden beschermd door een speciale drager, waardoor het product (mits koel bewaard) lange tijd houdbaar is. NPPL-entstof is verkrijgbaar bij uw zaaizaadleverancier of bij Barenbrug Belgium NV/SA.