Prota Plus

Maximale eiwitproductie (1-jarig)

  • Inzaai in de stoppel
  • Inzaai onder dekvrucht
  • Vanggewas na maïs

Maximale ruwvoeropbrengst
ProtaPlus is een 1-jarig zeer productief grasklavermengsel. Het gewas levert 40% meer ruwvoer dan een standaard BG3 weidemengsel en zelfs 20% meer dan de beste Italiaans voedergrassen. De hoge opbrengst is te danken aan de productieve klavers Blaza en Lightning. De klavers in ProtaPlus zorgen voor een hoog eiwitgehalte in het gewas en leveren stikstof aan de bodem.

Stikstoflevering
De klavers Blaza (incarnaatklaver) en Lightning (Perzische klaver)  stoelen niet uit en zijn makkelijk in gebruik. Na één jaar sterven beide klavers af maar de wortels van de klavers leveren nog volop stikstof na aan het volggewas. 


Goedkope eiwitproductie
ProtaPlus levert de maximale hoeveelheid eiwit van eigen bodem. Door het hoge aandeel stikstof leverende klaver in het mengsel is het gewas in staat dit om te zetten naar eiwit. Hiermee produceert u goedkoop eiwit.


Grondeisen

  • De pH van de bodem moet 5,5 tot 6 zijn om de klaver zijn eigen stikstof te kunnen laten opnemen  In de Nederlandse en Belgische grond zitten voldoende goede rizobium bacteriën voor deze klavers, uitgezonderd op de arme zandgronden.
  • De bodem moet voldoende kalium en fosfaat bevatten.
  • De gewassen kunnen alleen diep wortelen  als de grond dat toestaat.

 

Bemesting

  • ProtaPlus heeft 70 kg N als startstikstof nodig. Dit is 30 m3 Rundveedrijfmest voor het zaaien, of kunstmest geven als het gewas 7 cm hoog staat.

 

GreenEarth-label voor duurzame voedselproductie

Met ProtaPlus wordt duurzaam voedsel produceren een stukje eenvoudiger. Daarom is ProtaPlus voorzien van het GreenEarth-label. Om dit label te krijgen moet een product zich aan meerdere voorwaarden voldoen. ProtaPlus heeft het GreenEarth-label om de volgende redenen:

  • ProtaPlus produceert veel eiwit. Hierdoor is er minder aanvoer van krachtvoer nodig.
  • ProtaPlus heeft geen kunstmest nodig door binding stikstof uit de lucht met klavers.
  • ProtaPlus verbetert de bodemvruchtbaarheid.

Samenstelling
Ras
Soort
60%
Barmultra II
Italiaans raaigras tetraploid
30%
Blaza
Incarnaat klaver
10%
Lightning
Perzische klaver
Specificaties
Inzaai hoeveelheid:
35 kg/ha
Inzaai tijdstip:
april-augustus
Zaaidiepte:
0,5 - 1 cm
Organische stofproductie
Aaltjesresistentie
Doorworteling bouwvoor
Geschikt voor late inzaai
Beginontwikkeling / grondbedekking
Tolerantie tegen vorst
Groenbemesters mais

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop