Barenbrug stelt gamma maïs 2007 voor

 

Als firma moet je in je gamma keuzes maken. In de maïsrassen kiezen we daarom resoluut voor rassen met een hoge zetmeelopbrengst, terwijl we ons in de grassen focussen op mengsels die een zeer hoge opbrengst in de eerste snede toe­laten. Dat verklaarde Bastiaan Barenbrug, directeur van Ba­renbrug Belgium NV, op een bijeenkomst Lochristi waarop het gamma en grassen voor 2007 werd voorgesteld.

 

Ook Frederik Van de Sompel, ver­tegenwoordiger voor land­bouwzaden in Vlaanderen, be­nadrukte dat bij Barenbrug niet alleen gefocust wordt op een hoog volume, maar vooral op kwaliteit. In totaal omvat het gamma van Barenbrug voor dit jaar een 12-tal maïsrassen, waarvan een 5-tal nieu­we.

 

In de groep van de zeer vroege tot vroege rassen is de nieuwkomer Ballade, een ras met een FAO van 200 Dat zowel als silomaïs en als korrel­maïs kan geteeld worden. Het is een Euralisproduct dat sedert 2005 in Duitsland en Nederland op de rassenlijst staat. In Nederland is het de zetmeeltopper in de rassenlijst. Het kenmerkt zich door een zeer goede jeugdgroei en zeer mooi gevulde kol­ven, rijk aan zetmeel. Qua massa is Ballade iets kleiner, maar levert een zeer hoge korrelopbrengst. Het ras is ook goed bestand tegen verschillende stengel- en bladziekten en ook zeer legervast.

Nog in de groep van de zeer vroege tot vroege rassen bevindt zich Equalis, een ras dat al enkele jaren op de markt is en zeer sterk scoort als silomaïs. Ook Early Star is een ras dat het zeer goed doet, ook op koudere gronden. Het is een ras dat stabiele opbrengsten oplevert.

Salgado is een ras met een FAO van 215, dat zowel kan worden ingezet als hoogkwalitatieve silomaïs, CCM/MKS of als korrelmaïs, maar vooral als korrelmaïs wordt geprofileerd. Kenmerkend voor dit ras is dat op elke plant dezelfde kolf voorkomt, wat stabiele hoge opbrengsten ga­randeert. Het is ingeschreven op de Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst in 2006. Het ken­merkt zich door een zeer goede jeugdgroei, een goede legervastheid en een zeer goede builenbrandresistentie.  

Limes, met een FAO 220, is voor zijn segment een zeer massale maïs, en levert eveneens goede cijfers, zo­wel naar massa als naar kwaliteit. In de groep van de halfvroege tot halflate rassen (FAO 230 tot 260), stelt Barenbrug voor 2007 drie nieuwkomers voor, nl. Paroli, Charles en Fly.

Paroli is een gewas dat heel massaal is, maar ook heel kwalitatief. Het heeft een FAO van 230, een goe­de middelmaat voor de silomaïsras­sen. Het ras heeft ongeveer dezelfde vroegheid als Edenstar, maar onder­scheidt zich nog iets meer op gebied van kwaliteit dan dit ras. Als sterke punten schuift de heer Van de Sompel de goede fusariumresistentie, het uitzonderlijk hoog rendement, de uitstekende jeugdgroei en de super staygreen naar voor.

Charles is enigszins vergelijkbaar met Paroli, maar iets later (FAO 245). Het is een heel massale plant, die zich ook onderscheidt op gebied van verteerbaarheid en zetmeel.

Derde nieuwigheid in deze groep is Fly, een ras dat zich in het latere segment bevindt (FAO 250), maar niet moet inboeten op gebied van kwaliteit.   Nieuw voor dit jaar, ingeschreven op de Franse rassenlijst van 2007, is Progress, een productief ras met heel goed gevulde kolven. 

 

Ten slotte vestigde de heer Van de Sompel nog de aandacht op het feit dat Barenbrug dit jaar ook een ras op de markt brengt met genetische resistentie tegen Focus Plus, een grassenmiddel dat in bepaalde stre­ken waar men heel wat problemen heeft met grassen, een oplossing kan bieden. Het gaat om Ultrastar Duo, een silomaïsras dat zich ook onder­scheidt op gebied van zetmeel en verteerbaarheid.

Bron: Landbouwleven 2 februari 2007