Bonsilage Plus: het ideale inkuilmiddel voor graskuilen

 

Proefboerderij Hülsenberg (Duitsland) toont aan dat koeien bij onbeperkte opname 0,4 kilo drogestof extra opnemen. Door een betere voederwaarde en deze extra opname namen de koeien 740 VEM meer op. Bij de proef werd het biologische inkuilmiddel Bonsilage Plus gebruikt.

Het rantsoen tijdens de proef bestond uit 30% graskuil, 20% maïs en 50% krachtvoeder. Het opnemen van 740 VEM resulteerde in 1,6 liter meer melk per koe per dag. Een investering van 1 euro Bonsilage Plus levert de veehouder 5 euro extra opbrengst. Bonsilage Plus is het eerste biologische inkuilmiddel dat de conservering van graskuilen verbetert én broei- en schimmelvorming tegengaat. Uit diverse onafhankelijke onderzoeken blijkt, dat kuilen die behandeld zijn met Bonsilage Plus een lagere pHwaarde en een hoger melkzuurgehalte hebben. Deze combinatie bevordert het inkuilproces. Tevens hebben de behandelde kuilen een hoger gehalte aan vluchtige vetzuren, waardoor de koe het voer beter opneemt. Dit wordt uiteindelijk beloond met een extra melkgift.

 

Toepassing Bonsilage Plus
Barenbrug adviseert Bonsilage Plus voor kuilgras met méér dan 30% drogestof. Bij minder dan 22% drogestof kunnen uitsluitend inkuilmiddelen gebruikt worden op basis van zuren. Bonsilage Plus is verkrijgbaar in wateroplosbaar poeder en als granulaatkorrels. De granulaatstrooiers van Gandy en Zeeman zijn uitstekend geschikt voor Bonsilage Plus. Voor de in water oplosbare vorm zijn er momenteel een aantal toedieningsapparaten verkrijgbaar. De dosering is 0,5 kilo granulaat of 1 gram in water oplosbaar poeder per ton kuilgras.

 

Voordelen Bonsilage Plus
• Het eerste toevoegmiddel dat de kuil verbetert én de broei remt
• Een factor 1000 minder schimmels door specifieke bacteriestammen*
• Meer verteerbare energie (40 VEM extra)
• Een hogere benutting van ruwvoeder en daardoor meer melk (1,6 liter/koe/dag)
• Eenvoudig toe te dienen
• Rendement op investering van 1:5

 

Toevoegmiddelen voor graskuilen
Barenbrug adviseert meerdere toevoegmiddelen voor graskuilen. In onderstaand schema staat welk toevoegmiddel het beste te gebruiken is.

  Conservering Broei- en schimmelremming
30%-50% Drogestof Bonsilage Plus bonsilage Plus
Minder dan 30% drogestof Zuur Zuur