NutriFibre_breng fosfaat boven de grond_2!

NutriFibre brengt bodemfosfaat boven de grond

Het geheim van een uitstekende mineralenbenutting in de bodem zit hem in lange wortels. Grassen die diep wortelen, halen het meeste water naar boven (dus minder droogteschade) en voorkomen dat mineralen zoals stikstof en fosfaat uitspoelen naar het grondwater. De extra beschikbare mineralen geven de groei het gewas een impuls.

Verschillen in mineralenbenutting groot

Bodem en gewassen spelen een cruciale rol bij het voorkomen van mineralenverliezen. De verschillen tussen de verschillende grasrassen en mengsels zijn groot. Zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) wortelt tot 105 centimeter diep en heeft een mineralenbenutting van 96 procent. Engels raaigras haalt een benutting van maximaal 80 procent. Oude graslanden doen het slecht. Die scoren niet hoger dan 40 procent. Lees meer.

Minder fosfaat voor productie kilogram droge stof

Onderzoek toont aan dat er een groot verschil zit in de hoeveelheid fosfaat die een bepaalde grassoort nodig heeft om een kilogram droge stof te produceren. Het blijkt dat zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) 15 procent minder fosfaat nodig heeft voor de productie van een kilogram droge stof dan Engels raaigras. Engels raaigras is op zijn beurt weer efficiënter dan timothee.

Nog belangrijker dan de hoge opbrengst is de vraag of het gewas in staat is om 23 procent meer ruw eiwit te produceren van één kilo fosfaat. Zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) bewijst ook hier zijn voordeel. Het scoort hoog in het eiwitgehalte, houdt de mineralen in kringloop en maakt extra aanvoer van fosfaat overbodig. Dat betekent dus een dubbel voordeel omdat veehouders minder eiwitrijk voer (lees: fosfaat) hoeven aan te kopen. 

  

 

 

NutriFibre houdt mineralen in de kringloop

Drogestofproductie en ruw eiwitproductie per kilo fosfaat

Verschil in drogestofopbrengst per kilo fosfaat

 

 

terug