Fosfaat reductie vraagt om nieuwe kijk op ruwvoerteelt

De keuze van het graszaadmengsel is doorslagevend in het efficiënt gebruik van mineralen. Nu veehouders beperkt worden in hun fosfaat- en stikstofgift biedt NutriFibre de oplossing.

 

Verschil in grassoorten
De bodem en gewassen die hierop groeien spelen een steeds crucialere rol bij het voorkomen van mineralenverliezen. Onderzoek toont aan dat er een groot verschil is tussen grassoorten, in de hoeveelheid fosfaat die nodig is om een kilogram droge stof te produceren.

 

Zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) heeft 15 procent minder fosfaat nodig om een kilogram droge stof te produceren dan Engels raaigras. Engels raaigras is op zijn beurt weer efficiënter dan timothee.

 

 

Groot wortelstelsel

De hoge mineralenbenutting van zachtbladig rietzwenk (NutriFibre), is te danken aan het grote wortelstelsel en de enorme potentie van deze grassoort om de opgenomen voedingstoffen om te zetten in droge stof. Zachtbladig rietzwenk wortelt tot 105 centimeter diep en pikt alle mineralen in de bodem op. Uitspoeling komt nagenoeg niet voor.

 

De relatieve drogestofopbrengst van een mengsel met zachtbladig rietzwenk (Milkway•NutriFibre) ligt 32 % hoger dan van een grasmengsel met 100 % Engels raai. Door zijn uitgebreide wortelstelsel en hoge opbrengst, gaat zachtbladig rietzwenk niet alleen efficiënt om met fosfaat. Ook in de stikstofbenutting (96%!) scoort dit gras hoog. Een hoge stikstofbenutting betekent dat het gras veel eiwit kan vastleggen. Milkway•NutriFibre produceert per hectare 30% meer eiwit dan mengels met Engels raaigras. Hierme besparen melkveehouders op aankoop van méér dan 1.000 kg soja en raapschroot.

 

Minder aanvoer fosfaat op melkveebedrijf

Met Milkway•NutriFibre snijdt het mes dus aan twee kanten. Enerzijds houdt een melkveehouder de eigen mineralen in een kringloop, anderzijds is er minder aanvullend voer nodig waardoor er minder fosfaat wordt aangevoerd. Hierdoor ontstaat er ruimte op het bedrijf om binnen de eigen fosfaatreferentie meer koeien te houden of hoeft er minder mest afgevoerd te worden.

 

NutriFibre

Barenbrug is de enige veredelaar die geslaagd om hardbladig rietzwenk te veredelen naar zachtbladig rietzwenk. De grassoort is verkrijgbaar in het graszaadmengsel Milkway•NutriFibre technologie. Naast efficiënte benutting van mineralen (fosfor en stikstof), en een hoge drogestofopbrengst per hectare biedt Milkway•NutriFibre de melkveehouder nog meer voordelen. Lees hier over meer over de andere voordelen van NutriFibre.

 

 

Milkway•NutriFibre
Milkway•NutriFibre is verkrijgbaar bij Barenbrug dealers. Voor al uw vragen over de teelt van ruwvoer kunt u terecht bij de Barenbrug dealers of stuur een mail naar info@barenbrug.be.

 

Klik op de button voor een dealer bij u in de buurt.