Gezonde koe en meer melk met inkuilmiddel Bonsilage Fit Mais

Wie wil het niet: fitte koeien, minder jongvee en meer melk in de tank? Met het inkuilmiddel Bonsilage Fit mais lukt dit: koeien blijven gezond, gaan langer mee en produceren optimaal. 

Gezondere mais door propyleenglycol

U herkent het vast wel: snijmais die moeilijk schimmel- en broeivrij te bewaren is. Onderzoek toont aan dat 62 procent van de maiskuil te veel schimmel en broei bevat. De bacteriën in de pens kunnen hierdoor slechter hun werk doen en er gaan voedingsstoffen en energie verloren. Door suiker om te zetten in propyleenglycol en azijnzuur, verbetert de energiebalans van de koe. Bonsilage Fit combineert zo het conserveren van snijmais met het verbeteren van de voersamenstelling. De universiteit van Göttingen in Duitsland heeft hier onderzoek naar gedaan. De conclusie: wanneer de energiebalans verbetert door de vorming van propyleenglycol en azijnzuur daalt het aantal ketonen in het bloed van koeien. Hierdoor hebben de dieren significant minder last van slepende melkziekte. Bovendien geven de koeien meer melk en zijn ze sneller drachtig (-0,3 inseminaties per koe). Door de hoge drachtigheid gaat ook de tussenkalftijd naar beneden.

Proef op de som

Wilt u ook profiteren van de voordelen van de vorming van extra propyleenglycol en azijnzuur? Voeg dan tijdens hakselen Bonsilage Fit mais toe aan de kuil.


Door de proef op de som te doen, zie je zelf of de werking van Bonsilage Fit mais effect heeft. Vraag aan de kuilmonsternemer om - na de toediening van Bonsilage Fit mais aan de maiskuil - ook propyleenglycol te analyseren. Bonsilage Fit mais maakt bij een gemiddelde maissnede (15.000 kg/ds) 225 liter propyleenglycol aan per hectare.

In een onbehandelde kuil zit geen propyleenglycol. De hoeveelheid azijnzuur komt met Bonsilage Fit mais drie keer hoger te liggen dan in een onbehandelde kuil.

Wat kost het?

Behandelen van mais met Bonsilage Fit mais kost 1,63 euro per ton. Een koe die dagelijkst 5 kg droge stof aan snijmais vreet verbruikt dagelijks 2,5 cent Bonsilage Fit. Dit is een zeer geringe investering gezien de vele voordelen.

Bonsilage Speed Mais: als kuil snel na oogsten open moet

Speciaal voor maiskuilen die snel na oogsten al weer gevoerd worden, heeft Barenbrug Bonsilage Speed mais ontwikkeld. Twee weken na inkuilen is de mais met dit inkuilmiddel volledig geconserveerd en lang broei- en schimmelvrij. De gouden tip is om een aparte kuil te maken en deze te voorzien van Bonsilage Speed mais. 100 ton snijmaïs (2 hectare) apart inkuilen met Bonsilage Speed mais kost slechts 163 euro. Dat is ruim voldoende om honderd melkkoeien en jongvee 5 kg droge stof per dag te voeren gedurende de eerste twee maanden na inkuilen van de mais. Daarna kan overgeschakeld worden op ‘de grote maiskuil’ voor de rest van het winterseizoen. 

Advies en Aankoop

Voor meer informatie en advisering over Bonsilage fit mais kunt u terecht bij de Bonsilage dealer. Klik op de button voor een Bonsilage dealer bij u in de buurt.

terug