Goede zorg aan grasland betaalt zich uit!

 

Familie Vander Perre weidt melkkoeien, jongvee en schapen

De familie Vander Perre in Merchtem besteedt veel zorg aan het grasland om de kwaliteit op een hoog peil te houden. De beweiding en ruwvoerwinning is op dit bedrijf niet eenvoudig. Naast de 115 melkkoeien lopen ook het jongvee en 150 ooien met de lammeren in de wei.

Vlakbij de rand van Brussel in de gemeente Merchtem ligt het bedrijf van de familie Vander Perre. Het bedrijf wordt gerund door vader Jan en moeder Godelieve samen met hun zonen Johan en Guido. Het bedrijf telt drie volwaardige arbeidskrachten. Zij baten samen een melkveebedrijf uit in combinatie met schapenhouderij, hierdoor werken ze op dit bedrijf iets extensiever dan op een puur melkveebedrijf. Dagelijks worden op het bedrijf 115 koeien gemolken en beschikt men naast het bijhorende jongvee ook over 25 stuks vleesvee. De melkproductie ligt rond de 7000 liter per dier. Daarnaast telt het bedrijf nog 150 ooien van het ras Swifter en  80 lammeren allen in functie van de vleesproductie. Het vervangingspercentage bij de melkkoeien en bij de schapen bedraagt jaarlijks ongeveer 25 %.

Het totale areaal op het bedrijf bedraagt ongeveer 120 ha, waarvan 45 ha maïs en 60 ha grasland. Van de 60 ha grasland worden 45 ha gebruikt in functie van de melkveehouderij en worden 10 ha gebruikt in functie van de schapenhouderij. 5 ha van het grasland valt continu onder een vijf à zes wekelijks maairegime. Het loonwerk wordt bijna volledig zelf gedaan, enkel het hakselen en pikdorsen van de gewassen en het injecteren van drijfmest worden uitbesteed.

 

Veel zorg voor grasland
Veel zorg gaat uit naar het grasland. In het voorjaar wordt jaarlijks ongeveer 20 m³ drijfmest geïnjecteerd en er volgt nog een lichte kunstmestbemesting later in het voorjaar, deze bedraagt 54 eenheden N op het te begrazen land en 81 eenheden N op het te maaien gras. De familie Vander Perre werkt op het systeem van omweiden dit alle 2 à 3 dagen, wat hen het voordeel biedt om eens gemakkelijker kunstmest te strooien of te spuiten, en ook om eenvoudig de weiden te kunnen maaien met de kneuzer.

De weiden voor het jongvee worden jaarlijks tweemaal gemaaid, deze voor de schapen jaarlijks eenmaal. De melkkoeien en het jongvee komen vanaf begin april op de weiden en gaan in het najaar terug op stal als het weer het niet meer toelaat. De melkkoeien verblijven ’s nachts binnen, behalve tijdens de warmste weken van het jaar, omwille dat de dieren ’s nachts meer gras eten dan overdag op dagen dat het zeer warm weer is. Waar de familie heel veel belang aan hecht bij de keuze van het graszaad, is dat het grasland over goede opbrengstcapaciteiten, hoge VEM en DVE gehalten beschikt. Ook de roestgevoeligheid moet goed in orde zijn. Vooral ook smakelijkheid van gras en betredingstolerantie spelen op dit bedrijf een zeer voorname rol (zeker ook voor de schapen). Voor blijvende weiden kiezen ze daarom voor Milkway Plus.

 

Extensiever mengsel
Voor de schapenweiden wordt meestal gekozen voor een iets extensiever graslandmengsel type Milkway Complex met een zeer goede productie en smakelijkheid. Ook de langleefbaarheid en de snelle hergroei mogen voor hen
niet over het hoofd worden gezien. Al deze factoren samen zorgden er ook voor dat er afgelopen jaar op dit bedrijf gekozen werd om de weiden voor het melkvee te vernieuwen met Milkway Plus. Weidevernieuwing is op dit bedrijf van toepassing als de weide echt versleten is of kapot gelopen is. Ook wanneer de weide niet genoeg meer produceert of als nieuwe percelen op het bedrijf in gebruik worden
genomen. Wanneer weidevernieuwing zich opdringt zal men het grasland gaan scheuren en in functie van de teeltrotatie eerst een aantal jaren maïs plaatsen en daarna opnieuw blijvende weide inzaaien. Jaarlijks wordt op dit bedrijf minimum 2 ha grasland met Milkway Plus vernieuwd, waarvan een groot deel van percelen die zich het verst van de hoeve bevinden.

 

Tijdelijk gras
Na de maïsoogst van dit najaar zal 75 procent van het maïsareaal worden ingezaaid met tijdelijk gras in het kader van het nieuwe MAP III om meer bedrijfseigen mest te mogen gebruiken. Op de kleinere percelen doet de familie Vander Perre dit voorlopig nog niet. Het bedrijf beschikt ook over een beheersovereenkomst voor natuur met iets méér dan anderhalve hectare. Op het bedrijf wordt het grasland van de eerste snede vanwege de grote hoeveelheid allemaal gehakseld. Vanaf de 2de snede wordt gekozen om het gras zelf te persen in ronde balen en zelf te wikkelen. Er hoeft dan geen nieuwe kuil meer aangelegd te worden en met balen is de voedering meer fl exibel. Het beste maaigras wordt benut door de melkkoeien, het mindere en drogere gras wordt aangewend voor het jongvee en de schapen. Voor de schapen wordt jaarlijks ook nog eens 2 ha grasland gehooid wat als voordeel heeft dat dit langer bewaard kan worden en dit soort voedsel niet warm wordt.