Gok niet, maar kies bewust voor Bonsilage Plus

 

Om nog meer inzicht te krijgen in de kuil heeft Blgg de Kuilkenner ontwikkeld. Hiermee krijgen veehouders nog beter informatie over de sterke kanten en de verbeterpunten van de kuil. Ook de conservering van de kuil wordt in de beoordeling meegenomen.

 

De conserveringsindex geeft aan of de kuil goed geconserveerd is geweest. Het al dan niet slagen van het conserveringsproces bepaalt de uiteindelijke houdbaarheid, smakelijkheid en gehaltes in de kuil. Een belangrijke index om onder andere de voersnelheid, kans op broei, schimmel, en ook de kans op toename van boterzuursporen te bepalen.

 

Traditioneel wordt de conservering overgelaten aan de natuur. Na een optimale voederwinning en juiste inkuiltechniek wordt het plastic over de kuil getrokken. De hoop is dan gevestigd op de bacteriën die juist en snel hun werk moeten doen. Sinds 2002 is er een betaalbaar inkuilmiddel Bonsilage Plus® wat voor 2,40 euro per ton gras de allerbeste bacteriën toevoegt aan de kuil.

 

Dit betekent dat de zekerheid van een goede kuil tussen de 17 tot 25 euro per hectare kost. Als u weet dat één op de drie kuilen niet juist geconserveerd is, is hiermee de investering direct gerechtvaardigd.

 

Eigen keuze
Sinds kort zijn smaak en wel of geen broei en wel of geen schimmels echte keuzes. Bonsilage Plus® is het eerste inkuilmiddel dat bij een goede toepassing driedubbel zijn voordeel bewijst: de dubbele hoeveelheid smakelijk melkzuur, geen broei en geen schimmel. In Bonsilage Plus® zitten natuurlijke bacteriën geselecteerd uit de allerbeste kuilen van Europa en getest door vele onafhankelijke instituten waaronder de Animal Sciences Group van Wageningen UR.

 

Vaak krijgt de loonwerker de schuld van schimmel en broei in een kuil. Onderzoek laat echter zien dat hij in 95 procent van de gevallen niet de schuldige is. Het gras en de mais zijn van een steeds betere kwaliteit en hebben hoge gehaltes aan energie, suiker en melkzuur. Dit is nodig om koeien meer dan 8 duizend liter melk te laten geven en om de krachtvoerkosten te drukken. Schimmels en gisten die broei veroorzaken, houden ook van suiker en melkzuur. De beste kuilen wat betreft gehaltes, lopen dan ook de grootste risico's op broei en schimmels.

 

Met zuren zijn de beste resultaten te behalen als het op conservering van uw kuil aankomt. In moeilijk in te kuilen gras (na een zware bui in het gemaaid gewas) kunnen alleen goede zuren gebruikt worden, zoals Formasil. Hierin zitten ook nog voedingsstoffen die de groei van de beste melkzuurbacteriën bevorderen. Echter dit is veel duurder dan Bonsilage Plus®.

 

Suikers of stropen werken minder goed. Hiermee worden ook de foute boterzuurbacteriën gevoerd. Dit zie je aan hoge boterzuurgehalten in de kuil. Foute bacteriën kunnen tweehonderd kilogram suiker verbruiken, waardoor er geen extra voederwaarde overblijft.


N-index waardevol
Stikstof is nodig voor het eiwitgehalte van de melk. Het stikstofgehalte van de kuil mag daarom niet te laag zijn maar zeker ook niet te hoog. Ook daar kan de kuilkenner van Blgg helpen. De N-index vertelt u of de stikstofbemesting in orde was. In 2005 heeft Blgg dit prachtig hulpmiddel ontwikkeld. Volgens Barenbrug kunnen veehouders met deze analyse zeer veel leren. Vragen als bemest u genoeg en maait u op tijd, worden hiermee van een duidelijk antwoord voorzien.

 

 

Bron: Zaad&Voer, magazine voor de kwaliteitsbewuste veehouder, 2009/2 NL