Grascrisis heeft financiële consequenties

 

Grascrisis heeft financiële consequenties

2010 gaat de geschiedenis in als het jaar van de grascrisis. Geen enkele snede gaf dit jaar een redelijke opbrengst.

Tot op vandaag is het totaal verlies aan drogestofopbrengst al opgelopen tot 3000 à 4000 kg per ha!

Dit verlies aan ruwvoer dwingt de veehouder tot dure voeraankopen en verhoogt de kostprijs van de melk.

 

De eerste snede bracht gemiddeld 20% minder op. Dramatisch was de tweede snede die in veel gevallen slechts

de helft opbracht, ook al door het koude voorjaar. Ook de derde snede gras valt tegen, maar nu door de droogte.

 

Overwin de grascrisis

Om optimaal te profiteren van de huidige melkprijs, die naar verwachting nog zal stijgen, is voldoende gras een ‘must’.

Door een slimme planning of aanpassing van het bouwplan kan tijdelijk en binnen enkele maanden veel extra gras

geproduceerd worden op eigen bedrijf. 

 

Gras zaaien na graanoogst

Bij een slimme planning hoort het inzaaien van Tornado na de graanoogst. Hiermee wordt het verlies van 3500 kg omgezet

in een winst van 7000 kg drogestof door twee extra grassnedes, in het najaar en in het voorjaar.

Want dit extreem productieve gras kent een opbrengst die gemiddeld 20 tot 30% hoger ligt dan Engels raaigras.

Op deze manier worden voerkosten beperkt en profiteert men optimaal van de huidige melkprijs.

 

Ook na de mais

Ook na de maisoogst biedt de inzaai van Tornado een oplosing. De extra voorjaarssnede compenseert

volledig het huidige verlies van 3500 kg drogestof.

 

Barenbrug Belgium nv/sa

Het bedrijf is onderdeel van de Koninklijke Barenbrug Groep, een wereldwijd opererend zaadbedrijf met het hoofdkantoor in Nederland. Tot op de dag van vandaag is het bedrijf onafhankelijk als familiebedrijf met een ervaring van ruim 100 jaar. De kernactiviteiten zijn plantenveredeling, graszaadproductie en wereldwijde verkoop en advisering van grassen en voedergewassen. De ontwikkeling van graszaadmengsels voor de veehouderij is een van de speerpunten van de onderneming.