Horse Master: het meest verkochte weidegras voor paarden

Alles wat een paard vraagt Horse Master voldoet aan alle eisen die paarden aan het gras stellen. Het is structuurrijk, heeft een matige energiewaarde, een niet te hoog eiwitgehalte, bevat minder fructaan (suikers) en is bestand tegen kort afgrazen.

 

Niet alleen bij particulieren, maar ook op de boerenbedrijven zijn er steeds meer paarden. Logisch. Er is stalruimte en men heeft ruim de beschikking over grasland. In dat laatste schuilt echter ook een gevaar waar niet iedereen direct bij stilstaat. Paarden stellen namelijk andere eisen aan het gras dan
koeien.

 

Selectie op voederwaarde
Weidemengsels in België bestaan voor het grootste deel uit Engels raaigras. Deze rassen worden naast een goede opbrengst speciaal geselecteerd op voederwaarde. Belangrijke kweekdoelen zijn: hoog energiegehalte (VEM), hoog eiwitgehalte (DVE+), hoge verteerbaarheid (Vc-Os%) en voldoende suikers. De eisen die paarden aan het gras stellen zijn juist tegenovergesteld. Het meest geschikt voor paarden is gras met een matig energieen eiwitgehalte, weinig suikers (fructaan) en een rijke structuur. Teveel energie en teveel suikers in het gras geven problemen met hoef- en spierbevangenheid. Ook het verschil in graasgedrag tussen paarden en koeien stelt andere eisen aan het gras. Koeien slaan hun tong om het gras en scheuren het gras af. Het gras wordt door runderen niet te kort afgegraasd en daardoor blijft het voor de hergroei essentiële hoge groeipunt in het weidegras intact. Paarden bijten het gras veel korter af en nemen daarbij het groeipunt van de plant weg. De gevolgen zijn: verlies van planten, een hollere zode en een enorme toename van straatgras en ruwbeemdgras op de opengevallen plaatsen. De zodedichtheid van een runderweide is voor paarden dus te laag. Paarden nemen zo ongemerkt meer zand op, met een grotere kans op zandkoliek tot gevolg.

 

Beweiden en maaien
Horse Master komt aan al deze eisen tegemoet. Het gras is bij uitstek geschikt voor beweiding maar het is ook prima te maaien. Het mengsel is ook voor schapen, ezels, lama’s en geiten bruikbaar. Inzaaien van Horse Master kan tot half oktober. Bij later zaaien bestaat er kans op schade door vroege vorst. In het voorjaar is de meest geschikte zaaiperiode van half maart tot half mei. De aanbevolen hoeveelheid graszaad is 80 kg per hectare. Met Horse Master zijn ook bestaande weiden op te knappen. Zorg dat voordat u begint het gras erg kort is afgemaaid of afgeweid. Gebruik voor grotere oppervlaktes een doorzaaimachine. Besef wel dat het slagingspercentage van doorzaaien aanzienlijk lager is dan bij herinzaai. Dat heeft alles te maken met de concurrerende werking van de bestaande zode. Beste tijd voor doorzaaien is daarom zeer vroeg in het voorjaar.