Kruidenrijk grasland heeft meer voordelen dan alleen biodiversiteit

Wat biedt kruidenrijk grasland? Meer bijen en insecten, roepen velen. Maar kruiden hebben meer voordelen dan de biodiversiteit. Wat denk je van een uitstekende tolerantie tegen droogte en een hogere melkproductie?

Drogestofopbrengst op peil houden

Je hebt het de laatste jaren wellicht meegemaakt: de strijd in droge zomers om voldoende ruwvoer te telen voor het winterrantsoen. Met inzet van het grasvoederkruidenmengsel NutriHerb is het makkelijker om je drogestofopbrengst op peil te houden. De intensieve en diepe wortels van kruiden benutten het vocht in de bodem maximaal. Daarnaast resulteert de goede bodembedekking door de klavers in een geringe verdamping vanuit de bodem. Hierdoor is beregening niet nodig. Dit scheelt veel arbeid en draagt daarnaast bij aan een duurzame landbouw.

Hogere melkproductie

De hoge opname en benutting van NutriHerb heeft als resultaat dat koeien meer melk produceren. Dit was ook de conclusie van het onderzoek van hoge school Aeres in Dronten. Zij vergeleken tijdens meerdere beweidingsrondes de melkproductie van koeien die NutriHerb met rietzwenk kregen t.o.v. van koeien die uitsluitend beweid werden op een perceel met Engels raaigras.

Uitstekende voederwaarde en opbrengst

Wie denkt dat hij op voederwaarde en opbrengst inlevert met kruidenrijk grasland heeft het mis. De voederwaarde van NutriHerb varieert tussen 910 en 960 VEM en een ruw eiwit van 150 tot 210 gram per kg droge stof over meerdere snedes in meerdere jaren. Een onderzoek van het Louis Bolk instituut laat in een droog jaar als 2019 zien dat NutriHerb 20 procent meer droge stof produceert dan een standaard BG3mengsel met minder meststoffen.

Kies het NutriHerb-mengsel dat bij jou past

Vind je kwaliteit belangrijker dan opbrengst, dan adviseren wij om te kiezen voor NutriHerb Engels. In dit mengsel heeft het gras iets meer de overhand en is de verhouding in het veld ongeveer twee derde deel gras en een derde deel kruiden. Hoewel je voederkruiden beter niet kunt zaaien op percelen met een hoge onkruiddruk, kun je bij twijfel het beste kiezen voor NutriHerb Engels. Is opbrengst je belangrijkste speerpunt, dan ben je beter af met NutriHerb rietzwenk. In het mengsel NutriHerb rietzwenk krijgen kruiden beter de kans zich te vestigen en is de verhouding tussen gras en kruiden 50/50.

Voederkruiden doorzaaien? Dat kan!

En andere optie is om eerst je grasland in orde te maken en op een later tijdstip de kruiden door te zaaien. Het beste resultaat behaal je als je perceel laat doorzaaien met een strokenfrees. Meer informatie hierover lees je op ons NutriHerb pagina.

Download de teelthandleiding

Inzaaien en onderhouden van grasvoederkruiden vraagt om speciale aandacht. Daarom hebben we een uitgebreide teelthandleiding voor je gemaakt.Deze kun je hier downloaden.

Advies en verkoop

Voor advies en verkoop van NutriHerb kun je terecht bij de Barenbrug-dealer. Klik hier voor de Barenbrug-dealer bij jou in de buurt.

terug