KVEMprijs stijgt, ruwvoer interessant

 

Door de stijgende KVEMprijs stijgt de waarde van ruwvoer. Graslanden met Milkway behalen een rendement dat 34% hoger ligt dan in 2006. Aangezien de samenstelling van Milkway steeds geüpdatet wordt aan de eisen van de rassenlijst, is Milkway een hoogwaardig ruwvoeder.

 

De melkprijs zal naar de toekomst toe dalen. Die trend is de afgelopen jaren al ingezet. De iets hogere melkprijs van 2007 is waarschijnlijk slechts een incidentele opleving. Tegenover de dalende opbrengsten staan voortdurend stijgende voerkosten. In ruim één jaar tijd steeg de gemiddelde KVEM-prijs van 12,5 naar 16,8 eurocent. Een stijging van maar liefst 34%. Vooral de hoge graanprijzen zijn hiervoor verantwoordelijk. Daar komen de effecten van de dalende gebruiksnormen binnen de Europese meststoffenwet nog bij. Berekeningen laten zien dat de droge stofopbrengsten van het eigen grasland in 2009 gemiddeld 5% lager liggen dan in 2006. De KVEM-opbrengst daalt zelfs met 7,5%. Door deze ontwikkelingen wordt het eigen grasland nog belangrijker. Door meer en hoogwaardiger ruwvoer van het eigen bedrijf te winnen, is het mogelijk op de voerkosten te besparen. Langs verschillende wegen dragen de Milkway Weidemengsels van Barenbrug .

Hogere droge stofopbrengst
Door het gebruik van de juiste rassen leveren de mengsels Milkway Plus, Milkway Vroeg, Milkway Complex een hogere droge stofopbrengst op, vooral in de belangrijke eerste sneden. Aangezien veehouders gemiddeld 70 - 80% van hun wintervoer in de eerste twee sneden winnen, betekent dit direct een besparing op de aankoop van ruwvoer. Bovendien is het mogelijk de koeien de hele winter volop hoogwaardig kuilvoer te voeren. Met een maximale droge stofopname tot gevolg. Hierdoor is ook een besparing op aanvullend krachtvoer mogelijk. Met het gebruik van de Milkwaymengsels is het verwachte ruwvoergat van 5% in 2009 eenvoudig op te vangen.

Hogere KVEM-opbrengsten
Het gras in de eerste sneden bezit de hoogste voederwaarde (VEM, DVE). Extra droge stof betekent in het weidegras en in de kuil dan ook meer energie. De graslandcomponenten in de Milkway-mengsels zorgen voor een uitstekende smakelijkheid en verteerbaarheid. Vers gras en kuilvoer met een zeer hoge VEM-waarde staan dan ook direct garant voor een hogere droge stofen energieopname van de koe.

Besparing op veeartskosten
Koeien die volop structuurrijk ruwvoer vreten, hebben weinig kans op pensverzuring. Een hoge melkproductie in combinatie met een structuurarm rantsoen kan koeien echter wel in de gevarenzone brengen. Pensverzuring betekent direct een extra verliespost in de vorm van minder melkgeld, een hoger vervangingspercentage en hogere veeartskosten. Met het mengsel Milkway Structo nemen de koeien structuurrijk gras(kuil) op met voldoende pensprikkeling en herkauwwaarde, waardoor de genoemde verliesposten lager zijn.

Hoger rendement Milkway
Met in achtname een KVEM-prijs van 12,5 eurocent in 2006 en de drogestofopbrengsten van de rassen op de Aanbevolen rassenlijst 2007 kan eenvoudig een meeropbrengst per hectare worden bekomen dankzij de Milkway mengsels. Met de huidige KVEM-prijs van 16,8 eurocent liggen die bedragen momenteel gemiddeld 34% hoger.

 

Tabel 1: Ontwikkeling opbrengst minus voerkosten melkveehouderij 2005-2006

Kengetallen melkveehouderij 2006                                             2005                 2006

Totale opppervlakte (ha)

44.27 45.50

Grasland

33.36 36

Aantal melkkoeien

79.2 81.6

 

Resultaten per koe (euro's)                                                      
Melkgeld 2604 2595
Omzet en aanwas    279       279
Overige opbrengsten                   7 6         
Totale opbrengsten 2890 2880
Krachtvoerkosten 350 388
Ruwvoerkosten 39 49
Overige voerkosten 58 65
Totale bijkomende voerkosten 447 502
Opbrengst minus voerkosten / koe                                              2443                 2378  
Verschil                    -65