Kwaliteitsmais meest winstgevend!

 

Campagne mais Barenbrug 2010

 

 

De toprassen in 2010
Landbouwers voelen duidelijk de prijsstijging van de voeders. Voor elke landbouwer zijn het zetmeelgehalte en de globale voederwaarde van de silomais basiscriteria. Daarnaast is het rendement bepalend voor de keuze van de landbouwer. Mais is meer dan ooit een van de meest rendabele basisvoeders. Om het beste rendement te behalen, zoekt de landbouwer variëteiten met de beste voederkwaliteit. Het zetmeelgehalte is hiervoor de beste indicator. Daarenboven zorgt een hoog zetmeelgehalte voor een belangrijk kolfaandeel dat zorgt voor een hoge korrelopbrengst.

 

Barstensvol zetmeel
Zetmeelrijke mais voldoet aan de hoge eisen van veehouders. De prestaties van het melk- en vleesvee verbeteren erdoor en daar wint de boer bij. Zetmeel is trouwens volledig verteerbaar in de eerste uren na inname. Melkveehouders gebruiken maisrassen met een hoog zetmeelgehalte om hun grasrantsoen aan te vullen. Voor korrelmaisboeren is het belangrijkste deel van de maisplant de kolf omdat die het zetmeel bevat.

 

Betere verteerbaarheid van vezels
De verteerbaarheid van de rest van de plant (stengel en blad) is ook belangrijk.
Iedereen weet dat het verschil in verteerbaarheid te wijten kan zijn aan de vroegheid van de mais, maar dit is niet alles.

Grondige onderzoeken onder leiding van twee grote franse instituten – het INRA en ARVALIS – hebben een verschil kunnen meten in de dynamica van de afbraak in de pens. Dankzij een analyse ‘in sacco’ op het dier wordt de aandacht op 3 punten gevestigd:
- Een invloed van het genetisch type op de energetische waarde en diens evolutie
- De evolutie van de totale energetische waarde in functie van het oogstmoment van de variëteit
- De evolutie van de energetische waarde van de zetmeel- en vezelbestanddelen in functie van het oogstmoment van de variëteit


Gemengde veehouders baseren hun rantsoen grotendeels op silomais. De keuze wordt dus bepaald door massamais met natuurlijk een hoge voederwaarde. De verteerbaarheid van de plant is hier een belangrijk criterium. 

 

 

Lees meer .... Campagne mais Barenbrug 2010