Maaien van de eerste snede. Denk ook alvast aan de tweede snede

Nu maaien of toch over een week? Het is een vraag die steevast ieder jaar terug komt. Maar wat doet het maaimoment met de kwaliteit en de opbrengst van het gras? Barenbrug deed afgelopen jaar eigen onderzoek en heeft antwoord op deze prangende vraag. 

Maaien op drie verschillende momenten

Voor het onderzoek maaiden de onderzoekers van Barenbrug op drie verschillende momenten, zowel de eerste snede als de tweede snede. De veldjes met Engels raaigras en rietzwenk werden elk in drieën gedeeld. Elk deel werd op een ander moment gemaaid. De eerste snede was op 14 april, 28 april en 15 mei. De tweede snede was telkens vijf tot zes weten later op 25 mei, 3 juni en 18 juni.

Tijdens de oogstmomenten is zowel de opbrengst alsook de voederwaarde bepaald. Een veel gehoord geluid is dat vroeg maaien van de eerste snede een hoge voederwaarde geeft.  Maar of je nu half of eind april maait, dat maakt nauwelijks verschil, terwijl de opbrengst stijgt. Maar vanaf eind april zet de daling van de voederwaarde van gras in.

 

 

Zachtbladig rietzwenk eerder maaien dan mengsels met Engels raaigras

Het droogteresistente mengsel Milkway●NutriFibre met zachtbladig rietzwenk moet eerder gemaaid worden. Het evenwicht tussen kwaliteit en opbrengst ligt voor deze grassoort op eind april. Engels raaigras loopt qua opbrengst iets achter op die van rietzwenk. 

Maai niet na de eerste week van mei

De onderzoekers van Barenbrug adviseren de eerste snede niet langer uit te stellen dan de eerste week van mei. Hiermee voorkom je dat je bij de tweede snede te maken krijgt met de doorschietdatum van het gras. Zodra de bloeistengel van het gras zichtbaar is daalt de graskwaliteit. Rond half juni kom je onder de 850 VEM uit, wat betekent dat het ruwvoer minder geschikt is voor je melkvee. Voor een goede kwaliteit van je tweede snede Engels raaigras moet je rond eind april de eerste snede oogsten.

Maak bewust je keuzes

Met het onderzoek willen we niet voorschrijven dat iedereen eind april de eerste snede onder het plastic moet hebben. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf hoeveel gras je in het rantsoen voert en welke melkproductie je nastreeft. Maar alles draait om bewustwording en daarmee bewuste keuzes. De kwaliteit van gras is een combinatie tussen een goede genetica en goed management.

Dit moet je doen met suikerrijk voorjaarsgras

In het voorjaar bevat gras veel suiker. Suikerrijk gras brengt de nodige risico’s met zich mee. De kuilen zijn gevoeliger voor broei, en het ruwvoer geeft een verhoogde kans op pensverzuring. Met de inzet van het juiste inkuilmiddel kun je veel ellende voorkomen. Lees hier het hele artikel over inkuilen van suikerrijk gras.

terug