Maak een inhaalslag en voorkom ruwvoertekort

Veehouders halen dit jaar gemiddeld 3.500 kilo droge stof minder per hectare van hun grasland als gevolg van de droogte. Inzaai van een groenbemester na de mais die ontwikkeld is voor ruwvoervoerproductie, kan voorkomen dat u aankomende winter te maken krijgt met een ruwvoertekort. Kies bewust uw groenbemester. Er zit veel verschil in opbrengst en kwaliteit.

Ploegen of voeren?

Grassen met weinig blad (eiwit) die veel stengels produceren zijn uitstekend om onder te ploegen met als doel de bodem te verbeteren. Wilt u echter één of meerdere snedes oogsten voor ruwvoerwinning, dan schieten deze ‘goedkope’ grasgroenbemesters fors tekort op opbrengst en voederwaarde.

Ruwvoerwinning & bodemverbetering

Zet u de groenbemester na de mais in voor ruwvoerwinning, dan is Tornado 2 een uitstekende keuze. Het gewas produceert 15% meer massa en de voederwaarde is 150 VEM hoger (meer bladmassa) dan van standaard Italiaans raaigras. Ten opzichte van Engels raaigras is de opbrengst zelfs 30% hoger. Een snede van 4.000 kilo droge stof per hectare in het voorjaar is met Tornado 2 eerder regel dan uitzondering.

Bezuinig niet op zaaizaad

Een dichte zode voorkomt dat gras na het maaien in aanraking komt met grond en er veel voederwaarde verloren gaat. Bezuinigen op zaaizaad gaat ten koste van de zodedichtheid en levert uiteindelijk een lagere kwaliteit ruwvoer. Voor een gesloten grasmat is het advies om 55 kilo graszaad te zaaien. Bovendien verdient de investering in een perfect zaaibed zich ook terug in een hogere opbrengst.

Maisgrond weer vruchtbaar

Maisteelt is een aanslag op de vruchtbaarheid van de bodem. Door vruchtwisseling verbetert de bodemvruchtbaarheid en geeft u de mogelijkheid onkruiden beter te bestrijden. Tornado 2 is ideaal in een tweejarige vruchtwisseling met mais.

Uitsluitend bodemvertering

Teelt u de groenbemester na de mais uitsluitend voor bodemverbetering, dan zijn de groenbemesters Intermezzo en SoilCover een uitstekende keuze. Lees meer over Intermezzo en SoilCover. 

Advies en Advisering

Voor meer informatie en advisering over groenbemesters kunt u terecht bij uw dealer. Klik hier voor een dealer bij u in de buurt.

terug