Maak van uw laatste snede een topkuil

In Noordwest-Europa is de ruwvoervoorraad beperkt. Veehouders hebben nog één laatste kans om de voorraad aan te vullen met de laatste grassnede. Een paar tips om van de laatste snede een topkuil te maken.

Juiste moment maaien

Goed kuilgras bevat voldoende energie, eiwit én structuur. Als het najaarsgras uit zichzelf een goede kleur heeft, is bemesten niet nodig. Maar is het perceel wel bemest (bijvoorbeeld door een overschot aan drijfmest) dan kan het eiwitgehalte te hoog worden en de structuurwaarde te laag. Zorg dan voor een zware snede zodat het gemiddelde eiwitgehalte lager wordt. De streefwaarde van het eiwit is 18 procent. Voor een zware snede moet er minimaal 25 tot 30 centimeter gras in de wei staan voordat het gemaaid wordt. Let wel op dat het gras niet gaat rotten op stam. Controleer daarom regelmatig hoe de kwaliteit van het gras op het veld is.

 

Delen van percelen die lang bruin hebben gestaan, of vol met slecht gras staan (zoals kweek dat deze droge zomer gewoon doorgegroeid is) kunnen het beste gemaaid worden, en in balen geperst. Afhankelijk van de kwaliteit, kan dit gras aan het jongvee gegeven worden of gecomposteerd worden. Is de grasmat dermate slecht doordat de zode hol staat of er te veel slechte grassen groeien, overweeg dan om het perceel door te zaaien of opnieuw in te zaaien.

Let op voor te veel nitraat

Door de hoge temperaturen en de droogte van afgelopen periode is er zeer veel stikstof uit de bodem vrij gekomen. De grasplant kan door de overdaad aan stikstof niet alle stikstof omzetten in eiwit. Dit resulteert in ruwvoer met te veel nitraat. Laat daarom uw graskuil bemonsteren zodat u weet hoeveel u maximaal per koe per dag mag voeren van betreffende kuil.

Drogestofgehalte laatste snede

De laatste snede wordt lastiger droog in verband met de afnemende zonkracht en weinig wind en meer mist. Dagen met een hoge windkracht zijn daarom ideaal om gras te maaien in het najaar. Door de percelen in het najaar ’s ochtends droog te maaien, en in te kuilen rond 4 a 5 uur in de middag, kan er toch nog een kuil gemaakt worden met voldoende droge stof. Omdat gras ’s nachts nat wordt van mist en dauw, duurt het tot 3 uur in de middag voordat het drogestofgehalte weer hetzelfde is als de avond er voor. Maak daarom goede afspraken met uw loonwerker over het moment van inkuilen. Natter inkuilen is geen probleem indien u Bonsilage Plus toevoegt aan de graskuil. Klik hier voor uitleg over de werking van Bonsilage Plus. 

 

Percelen met Nutribre (zachtbladig rietzwenk) geven in het najaar wel een kuil met voldoende droge stof. Het zachtbladig rietzwenk (aanwezig in het mengsel Milkway NutriFibre van Barenbrug) droogt veel sneller dan andere grassen.Inkuilen najaarsgras vraagt om aandacht

Omdat het najaarsgras dit jaar veel stikstof bevat, gaat dit ook ten koste van het celwandgehalte of het suikergehalte. De inkuilcondities van het gras zijn daardoor slechter. Laat gras maximaal twee dagen op het land liggen. Zorg voor een goede conservering door het toevoegen van Bonsilage Plus. Hierdoor verminderen de inkuilverliezen en neemt de smaak toe. Voor 25 euro per hectare verzekert een veehouder zich hiermee van een topkuil waarvan koeien 1,5 liter melk per dag meer geven.

terug