Meer melk en gezondere koeien met NutriFibre.

 

Het is niet de maximale verteerbaarheid of VEM die tot de hoogste melkproductie leidt. De juiste combinatie van effectieve vezels en voederwaarde is essentieel voor gezonde en productieve koeien. Dit werd vorig jaar bevestigd door het Knowledge Center for Agriculture (VLF)*, dat een graszaadmengsel met NutriFibre vergeleek met drie andere algemene Deense grasmengels.  

 

Klik voor een vergroting

In 2014 werd een uitgebreide proef uitgevoerd bij het Danish Livestock Research Centre (DKC), waar 4 verschillende grasmengsels van melkveehouderijen verspreid over heel Denemarken door een groep van 49 koeien werden geëvalueerd. Het kuilgras van deze grasmengsels werd bij de melkveehouderijen verzameld: Mengsel met NutriFibre, Mengsel 35, Mengsel 42 en Mengsel 45. Tijdens de hele proefperiode (84 dagen) bleef het rantsoen voor alle groepen hetzelfde, alleen het kuilgras werd veranderd.

 

 

 

Klik voor een vergroting

 

 

Uit de gemiddelde kuilgrasanalyse (van drie verschillende melkveehouderijen) bleek dat Het mengsel  met NutriFibre relatief hoog in ruw eiwit gehalte had, maar lager scoorde in energie.

 

 

 

Dit komt omdat het  graszaadmengsel met NutriFibre zachtbladig rietzwenkgras bevat, een grassoort die speciaal ontwikkeld is voor meer structuur en goed verterende celwanden. Dit is vooral noodzakelijk in rantsoenen met een hoog aandeel aan mais en krachtvoer.

 

Uit de resultaten van de dieren bleek dat de koeien het meeste drogestof opnamen van het graszadmengsel met NutriFibre en Mengsel 35 (zie figuren hieronder). Daarnaast was de melkproductie (ECM) van NutriFire significant hoger in vergelijking met Mengsel 42 en 45. Dit bewijst hoe belangrijk een hoge voeropname is voor de melkproductie. Dit kan alleen maar bereikt worden als de koeien een optimale pensgezondheid hebben.

 

Klik hier voor meer informatie over NutriFibreEen duidelijk verschil tussen het graszaad met NutriFibre en Mengsel 35  was het melkvetgehalte, dat bij  NutriFibre veel hoger was. Een laag melkvetgehalte kan een indicator zijn voor pensverzuring. De juiste hoeveelheidstructuur in kuilgras is essentieel en heeft in deze proef dus geresulteerd in een betere pensgezondheid.

 

Deze proef laat zien hoe belangrijk de combinatie van structuur en voederwaarde is in moderne rantsoenen voor melkvee. Met een hoog gehalte aan mais en krachtvoer zou het kuilgras niet de maximale verteerbaarheid en VEM moeten hebben. NutriFibre heeft bewezen de hoogste opname en melkproductie met een optimale pensgezondheid te geven.  

 

NutriFibre is verkrijgbaar in het graszaadmengsel Milkway Structo.

 

 

 

Hoge drogestof opname

De dagelijkse drogestofopname is hoger met NutriFibre en Mengsel 35.

 

 

Hogere melkproductie

Een hogere meetmelk productie met NutriFibre en Mengsel 35.

 

 

Hoogste melkvetgehalte

Hoogste melkvetgehalte (5) met NutriFibre en Mengsel 45.