Milkway Doorzaai, extreem snel bij lage bodemtemperaturen

 

Veel veehouders hebben dringend behoefte aan meer ruwvoer. Goed onderhoud aan weides betaalt zich direct terug in méér ruwvoer van een goede kwaliteit. Een herstelde weide kan een opbrengst leveren van 14.000 kg/ds per hectare. Het is dus nú het moment om plannen te maken. Zodra het weer het toelaat kunnen de weides doorgezaaid worden.

 

Doorzaaien
Doorzaaien is een zeer efficiënte en snelle methode om weides te herstellen. Voor het beste resultaat moeten eerst ruwbeemd en onkruiden verwijderd worden met een wiedeg. Daarna kan het perceel doorgezaaid worden met een speciaal graszaadmengsel voor doorzaaien. Het graszaadmengsel Milkway Doorzaai bevat grasrassen die ontkiemen bij een zeer lage bodemtemperatuur. Daarom is dit graszaadmengsel zeer geschikt voor doorzaai in het vroege voorjaar (februari - begin maart) en in het late najaar (oktober - november), nog na de maisoogst.

Extreem snelle opkomst bij lage temperaturen
De extreem snelle opkomst bij lage bodemtemperaturen is de unieke eigenschap van het diploïde ras BarFlip. Het ras BarFlip, dat opgenomen is in het graszaadmengsel Milkway Doorzaai, vestigt het snelst onder lage temperaturen van alle beschikbare rassen én stoelt snel uit. Al vanaf 6° C herstelt Milkway Doorzaai de weide. Naast Barflip leveren alle rassen in Milkway Doorzaai een hoge opbrengst met een hoge voederwaarde voor een smakelijke weide.

€ 210 per hectare extra opbrengst
Zelfs bij een weide die er op het oog nog goed uitziet is doorzaaien zinvol. De genetica van het gras verbetert ieder jaar. Een grasmat van tien jaar oud levert vijf procent minder op. Dit is 700 kilo per hectare en met de huidige voerprijzen is dit een opbrengstderving van € 210,- per jaar. Bovendien blinken de nieuwe rassen uit in resistentie tegen roest, voederwaarde en standvastigheid.

Voor het doorzaaien en een weide volstaat 25 tot 35 kilo per hectare graszaad voor een uitstekend resultaat. De kans op een geslaagde doorzaai verhoogt door drie tot vier weken na doorzaai de weide te beweiden of te maaien. Hierdoor wordt de oude mat terug gesnoeid zodat de jonge planten de kans krijgen zich goed te ontwikkelen. Vroeg in het voorjaar de weide inzaaien kan ook met Milkway Doorzaai. De rassen in Milkway Doorzaai zijn immers geselecteerd op kieming bij lage temperaturen. Hiervoor is 40 tot 50 kilo graszaad per hectare nodig.

 

Méér melken na 2015
Voor veehouders die meer willen melken na 2015 is het zaak hun weides in goede conditie te houden. Alleen dan beschikken zij over voldoende ruwvoer van goede kwaliteit om hun veestapel van goed voer te voorzien. Doorzaaien is dan een effectieve methode om tegen geringe kosten de weides in een uitstekende conditie te houden.