Milkway drie decennia op Belgische markt

 

Milkway drie decennia
Milkway is jarig en wordt dertig jaar. Er is in die tijd erg veel bereikt in de verbetering van grasland. Maar ook in de komende dertig jaar blijft goed grasland van levensbelang voor een goedkoop en hoogwaardig ruwvoederrantsoen. In de zeventiger jaren nam het gebruik van graszaadmengsels toe. De samenstelling van deze mengsels was in die tijd nogal wisseld, afhankelijk van de beschikbare rassen en soorten. Het onderzoek naar de optimale soortensamenstelling was nog maar net gestart. In Nederland werd in die jaren de BG-standaard geïntroduceerd voor de samenstelling van blijvend grasland. Barenbrug Maes NV/SA, een gespecialiseerd graszaadbedrijf, introduceerde als een van de eersten in België een standaard samenstelling voor blijvend grasland. Deze nieuwe standaard kreeg de naam Milkway.

Milkway groeit
In die eerste jaren bleek dat leveranciers en de melkveehouders snel vertrouwen kregen in de kwaliteit van Milkway. Het was ook de tijd van sterk stijgende melkopbrensten per koe. Graslandvernieuwing en -verbetering gingen hand in hand met deze trend. Milkway bestond in die jaren uit een combinatie van de bekende BAR-rassen van Barenbrug en RVP-rassen uit Melle. In de loop der jaren is Milkway steeds doorontwikkeld met gebruik van de nieuwste rassen uit beide kweekprograma's. Hiermee bleef het 'standaardmengsel' altijd in kwaliteit vooropgelopen. Vanaf de negentiger jaren wordt bij Barenbrug veel onderzoek gedaan naar de optimale mengselsamenstelling. Niet alleen de kwaliteit van de individuele rassen in het mengsel wordt beoordeeld. Nog belangrijker is de onderlinge samenwerking van deze rassen in het mengsel. Blijvend grasland is een van de weinige teelten waarvoor een mengsel van rassen gebruikt wordt. Hierdoor is het plantenbestand in de loop van de jaren beter bestand tegen wisselende omstandigheden zoals droogte, lage temperaturen en aantastingen als roest in de nazomer.

Marktonderzoek
Ter gelegenheid van dertig jaar Milkway liet Barenbrug marktonderzoek uitvoeren onder veehouders naar de naamsbekendheid van Milkway en andere graszaadmengsel in Vlaanderen en Wallonië. Het onderzoek richtte zich vooral op de bekendheid van de verschillende merken als de reden voor de keuze van een graszaadmerk. De meeste veehouders en loonwerkers kennen de naam Milkway. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië heeft Milkway de hoogste naamsbekendheid en het grootste marktaandeel van alle gebruikte graszaadmerken. Daarbij valt op dat Milkway het meest bekend is bij de veehouders in de categorie 70 - 100 koeien, gevolgd door de bedrijven met 50 - 70 koeien en vervolgens de categorie 'meer dan 100 koeien'. De regionale verschillen in bekendheid van de grootste merken zijn beperkt terwijl de minder KWALITEIT KENT GEEN TIJD bekende merken grote verschillen per provincie laten zien.

De toekomst
Nooit eerder was de kwaliteit van gras en ruwvoer zo belangrijk voor het rendement van het melkveebedrijf. Goed gras is het goedkoopste ruwvoer en een onmisbare component in het rantsoen. Een investering in graslandvernieuwing of verbetering garandeert de veehouder voor minstens vijf jaar hogere melkopbrengsten en melkgehalten. Deze garantie bestaat uitsluitend bij gebruik van een topmengsel. Hiervoor is het gamma Milkway mengsels ontwikkeld en continu doorontwikkeld met de nieuwste rassen en samenstellingen. Ook voor Barenbrug een investering in continuïteit. Zo gezegd: een win-win investering.

Het logo uit 1978 in de kenmerkende blauwe letter is nog altijd ongewijzigd. Ook het pictogram met de uier waarmee de merknaam wordt gecombineerd is al even opvallend en nog steeds gebruikt.

Naam bedacht door mevrouw Maes
In 1978 werd de naam Milkway geboren. "Een goed product verdient ook een kenmerkende en respectabele naam", vertelt Christiaan Maes, toenmalig directeur van Barenbrug Belgium Maes. "De naam werd bedacht door mijn vrouw, Lieve. We waren al even bezig met het bedenken van een naam toen Laurent, mijn oudste zoon, van school kwam met de lekkernij, Milkyway, in zijn hand. Lieve stelde de naam Milkway voor en zo is het gekomen. Het reclamebureau heeft daarna een logo ontwikkeld en een passende advertentie en folder gemaakt." De eerste mailing naar de melkveehouder werd thuis door de hele familie Maes ingepakt. Twee jaar later was Milkway al marktleider in België."