Neem geen risico met uw ruwvoer, voeg Bonsilage Mais toe!

 

Als veehouder is het telen van kwalitatief goed ruwvoer van groot economisch belang.
Hoe beter het ruwvoer dat u van uw eigen veld kan halen, hoe minder krachtvoer u moet aankopen
.

Het produceren van kwalitatief goede mais is een samenspel van verschillende factoren:
teelttechniek, weersomstandigheden, bewaarproces.
Bepaalde factoren zoals de weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen hebben we niet in de hand. Maar door op de juiste manier in te spelen op de factoren die je wel in de hand hebt, kunt u de kwaliteit van mais aanzienlijk sturen. Denk maar aan een doordachte rassenkeuze, zaaidatum, onkruidbestrijding, oogstdatum, het bewaarproces.

Aan het eigenlijke inkuilproces wordt vaak minder aandacht besteedt. Tijdens dit proces worden suikers
omgezet naar zuren. Deze zuren zorgen ervoor dat de kuil stabiel wordt en goed conserveert.
De omzetting van suikers naar zuren gebeurd door bacteriën. Door toevoeging van Bonsilage Mais
worden de juiste bacteriën toegevoegd waardoor de omzetting snel en goed verloopt.

De voordelen van Bonsilage toevoeging zijn:
minder omzettingsverliezen
hogere voederwaarde
smakelijker voer
hogere voeropname
factor 1000 minder schimmels
stabiele kuil en minder broei 

 

Verpakking:
Bonsilage Mais vloeibaar 100gr
Bonsilage Mais granulaat 25kg