Nieuwe grassoort opvallend in proeven Landwirtschaftskammer

 

In de grassenproeven van  de Landwirtschaftkammer in Duitsland kwam een opvallende ontwikkeling aan het licht, de toepassing van een zachtbladige variant van rietzwenk, tot op heden een ongebruikelijke grassoort in Duitsland. Deze nieuwe soort vergroot het opbrengstpotentieel van grasland aanzienlijk.

 

Bij de gepubliceerde resultaten springt het graszaadmengsel met zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) er in positieve zin uit. Dit mengsel bleek de hoogste opbrengst te geven als gemiddelde van alle locaties. Bovendien viel  het extreem hoge ruw eiwitgehalte van dit mengsel op met maar liefst 513 kg ruw eiwit per hectare meer dan de andere mengsels.

 

Grassenveredeling

Barenbrug heeft een zachtbladige rietzwenk (NutriFibre) ontwikkeld met de combinatie van hoge  opbrengst, uitstekende voederwaarde én structuur. Het geheim achter deze prestatie zit hem in de diepe beworteling van het zachtbladige rietzwenkgras. Dit zorgt ervoor dat het gras beter mineralen en vocht kan opnemen.  Het gewas blijft hierdoor het hele jaar productief. Bovendien spoelt er geen stikstof uit door de diepe beworteling, dat zich vertaalt in veel meer eiwitopbrengst. NutriFibre is verkrijgbaar in het graszaadmengsel Milkway Structo.

 

Klik hier voor meer informatie over NutriFibre

NutriFibre is verkrijbaar in het grazaadmengsel Milkway Structo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graszaadmengsel-proeven in Duitsland

De Landwirtschafkammer onderzoekt ieder jaar 20 tot 30 graszaadmengsels van de voornaamste graszaadaanbieders in Noordwest Duitsland. De mengsels worden uitgezaaid op meerdere locaties en onderzocht op opbrengst, voederwaarde en zodekwaliteit. Dit geeft de veehouder een onafhankelijk overzicht van wat de commerciële bedrijven te bieden hebben.