Risico op bladvlekkenziekte in mais verlaagd - door vruchtwisseling van minimaal

 

Maïs kan besmet worden met Helminthosporium (bladvlekkenziekte) door aangetaste gewasresten die in de grond zijn achtergebleven.

Het risico hierop kan verlaagd worden door vruchtwisseling. Op een besmet perceel zou minimaal 2 jaar een ander gewas moeten worden verbouwd. Dit is de uitkomst van onderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR, gefinancierd door Productschap Zuivel.

 

In 2009 is oriënterend onderzoek uitgevoerd naar het effect van vruchtwisseling op Helminthosporiumaantasting. Daarvoor is in 2009 grond verzameld van maïspercelen waar in 2007 en/of 2008 maïs heeft gestaan die was aangetast door Helminthosporium. In een pottenproef is getest of er in deze grond levensvatbare sporen aanwezig waren die maïs konden aantasten.

 

Uit de waarnemingen bleek dat aangetaste gewasresten van twee jaar oud nog steeds levensvatbare sporen kunnen produceren. Daarnaast was er een sterke indicatie dat de sporen een nieuw maïsgewas kunnen besmetten door opspatten vanuit de grond.

 

Zie voor meer informatie het rapport Effect van vruchtwisseling op Helminthosporium aantasting in maïs op de site van Wageningen UR Livestock Research.

 

 

Bron: Wageningen UR Livestock Research, 09/02/10