Rode klaver Astur, hoge score op productie en persistentie

Het in Zwitserland populaire tetraploïde rode klaverras Astur bewijst nu ook in Nederland haar faam. Dat blijkt uit een rassenvergelijking van het Louis Bolk Instituut. Zaaizaad van het ras Astur is dit jaar voor het eerst beschikbaar.

 

De teelt met rode klaver is populair. Een mengteelt van gras met rode en witte klaver kan met lage stikstofgiften vergelijkbare opbrengsten halen als gras bemest met 300 kg N per ha. Probleem van de beschikbare rode klaverrassen is echter dat ze na twee tot vier jaar zijn verdwenen. Een rassenvergelijking toont nu aan dat het ras Astur wel goed scoort op persistentie.

 

In een experiment op het Louis Bolk Instituut zijn zeven potentieel beschikbare rode klaverrassen vergeleken op droge stofproductie en persistentie. Voor wat betreft droge stofopbrengst zijn Lemmon en Astur in de eerste drie jaar vergelijkbaar. Beide rassen produceren in deze periode 0,9 - 1,0 ton droge stof per jaar meer dan het controleras. Lemmon haalt deze productie echter met een lager rode klaveraandeel dan Astur. In vergelijking met Merviot, dat bekend staat als zeer persistent, houdt Astur het rode klaveraandeel in deze vier proefjaren het beste vast.

 

Tabel 1: Indexcijfers van totale jaaropbrengsten

Ras

Controle

Lemmon

Astur

Merviot

Gemiddelde
Ton per ha.

 2003 

98

101

103

98

15,8

2004

96

101

103

98

18,1

2005

95

104

102

98

14,8

2006

77

106

127

90

–1)

1) Geen volledige jaarproductie bepaald
Bron: Louis Bolk Instituut

 

Tabel 2: Indexcijfers van het gemiddelde rode klaveraandeel in de droge stof


Ras


Controle


Lemmon


Astur


Merviot

Gemiddelde
Rode klaver%

2003 

98

69

116

117

30%

2004

102

84

113

102

72%

2005

90

96

122

92

43%

2006

86

69

150

95

–1)

1) geen volledig aandeel over het jaar bepaald
Bron: Louis Bolk Instituut