Subsidie voor je kruidenrijk grasland? Het kan met NutriHerb Engels

Wist jij al dat de Vlaamse overheid subsidie geeft voor de uitvoering van maatregelen die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat of biodiversiteit? Het voederkruidenmengsel NutriHerb Engels voldoet aan alle eisen die voor het inzaaien van kruidenrijk grasland. Door te kiezen voor NutriHerb Engels kan jouw subsidie al oplopen tot honderden euro’s per hectare. 

Waarom kruidenrijk grasland?

Naast een aantrekkelijke subsidie heeft kruidenrijk grasland nog veel meer voordelen. Zo is een NutriHerb weide goed bestand tegen droogte en stimuleert het biodiversiteit. Daarnaast heeft het door de klavers minder stikstofbemesting nodig. Je hoeft met NutriHerb Engels bovendien niet bang te zijn dat je inlevert op voederwaarde en opbrengst, want deze is uitstekend. Ben je benieuwd naar alle info over kruidenrijk grasland? Download de gratis teelthandleiding of NutriHerb-brochure!

Perceelsvoorwaarden

  • Het perceel is subsidiabel landbouwareaal.
  • Het perceel is gelegen in het Vlaams gewest.
  • De oppervlakte van het perceel bedraagt minstens 30 are.
  • Het perceel was in 2020 en 2021 bouwland.
  • Het perceel moet in eigen gebruik zijn gedurende de teeltperiode van de hoofdteelt. 
  • Er mogen op het perceel geen wettelijke verplichtingen van toepassing zijn die de uitvoering van een of meer gelijkwaardige voorwaarden vereisen die minstens zo ver gaan als de subsidievoorwaarden voor deze maatregel.
  • Er mag op het perceel in hetzelfde jaar geen andere subsidie met een of meer gelijkaardige voorwaarden worden verleend. 

 

Wil je meer weten over de pre-ecoregelingen? Neem hier een kijkje!

terug