Tornado voor tijdelijk grasland

 

Vruchtwisseling met gras noodzakelijk. De tijd van continu maïs telen op hetzelfde perceel is voorbij. Structuurproblemen, hanenpoot en resistente onkruiden hebben hieraan een einde gemaakt. Vruchtwisseling met gras is noodzakelijk geworden. Na een paar jaar gras zal het maïsgewas weer geweldig veel opleveren.

 

Tornado is een ideaal mengsel voor tijdelijk grasland. In het eerste jaar na inzaai levert Tornado ongeveer 40 procent meer drogestof dan standaard weidemengsels voor blijvend grasland. Maai het gras niet korter dan 7 cm en stop op tijd met bemesten, omdat anders het gras onvoldoende in winterrust komt. Na enkele jaren kunnen deze percelen opnieuw worden gebruikt voor de maïsteelt of eenvoudig worden vernieuwd door in- of doorzaai.

 

Tornado 2: maaimengsel voor 1 – 2 jarig gebruik
Bevat 50% diploïde rassen Italiaans raaigras, 30% tetraploïde rassen Italiaans raaigras en 20% hoogproductief tetraploïd gekruist raaigras. Tornado 2 levert extreem hoge ds-opbrengsten in korte perioden. De rassen zijn speciaal geselecteerd op een uitstekende betredingstolerantie en hoge  kroonroestresistentie.

 

Gebruiksadvies
Het mengsel gaat twee seizoenen mee. Zorg voor een goed ontwaterende grond. Tornado kan gecombineerd worden met het rode en witte klavermengsel Duet,
waarvan 8 – 10 kg per ha toegevoegd en gemengd moet worden met Tornado 2.

Voordelen Tornado 2:
• hoog productief
• opbrengstkampioen
• zeer goede roestresistentie
• verdraagt heel goed het zware geweld van machines
• stikstofeffi ciënt
• hoge voederwaarde
• onkruidonderdrukking
• combineerbaar met klaver: Duet (8 à 10 kg / ha)

 

Tornado 3: 3 – 4 jarig maai- en weidemengsel
Bevat 60% hoogproductief diploïd gekruist raaigras en 40% Engels raaigras. Staat garant voor een zeer hoge ds-opbrengst met uitstekende voederkwaliteiten.
Bij Tornado 3 speelt gekruist raaigras de hoofdrol. Gekruist raaigras is een kruising tussen Italiaans en Engels raaigras. Het heeft een langere levensduur dan Italiaans raaigras en kan beter tegen beweiden. Tornado 3 is samengesteld uit de beste rassen gekruist raaigras van het tussentijds type met een goede smakelijkheid en een hoge VEM-waarde. Dat maakt dat het gras prima past bij stalvoedering en voordroogkuil. Het grote aandeel Engels raaigras zorgt voor de langleefbaarheid en de productiviteit gedurende minimaal 3 jaar. Tornado 3 is zeer geschikt om te maaien, maar kan ook af en toe worden beweid. Verder behoudt het zijn voederwaarde óók als het in de aar schiet.

 

Gebruiksadvies
Het zaad van Tornado 3 kiemt opvallend snel. Bovendien groeit het jonge gewas vlot door, waardoor het ook laat in het jaar gezaaid kan worden. Tornado 3 kan
gecombineerd worden met het rode klavermengsel Duet als het enkel dient om te maaien, waarvan 8 – 10 kg/ha toegevoegd en gemengd moet worden met Tornado 3.
Als er naast maaien ook wordt beweid is het interessanter om aan Tornado 3 een 4 à 5 kg Quartet, mengsel van 4 witte klaversoorten, toe te voegen.

Voordelen Tornado 3:
• hoog productief
• snelle kieming
• stikstofeffi ciënt
• onkruidonderdrukking
• pensprikkelend
• hoge voederwaarde
• geschikt voor doorzaai
• combinatie met rode klavermengsel Duet mogelijk
(8 – 10 kg per hectare) in geval van maaien
• combinatie met witte klavermengsel Quartet mogelijk
(4 – 5 kg per hectare) in geval van maaien en weiden

 

Tornado Festulolium: grasmengsel voor 2-4 jarig gebruik
Speciaal geschikt voor bedrijven die veel massa met veel structuur willen oogsten. Alleen geschikt voor maaien. Het nieuwe grasmengsel Tornado Festulolium is door Barenbrug geïntroduceerd om het thema structuur in tijdelijk grasland te kunnen benaderen. Naast het Barenbrug topmengsel Milkway Structo, voor blijvend
grasland, brengt festulolium ook meer structuur in het rantsoen. Dit  graszaadmengsel voor 3-jarig grasland wordt vooral gebruikt voor het maaien van massale grassnedes. Gras van Tornado Festulolium is smakelijk en heeft een hoge voederwaarde waardoor het mengsel geschikt is voor stalvoedering en voordroogkuil.

 

Gebruiksadvies
Tornado Festulolium kan in het voorjaar of in het najaar gezaaid worden, ten laatste rond 15 oktober op goede gronden. De optimale zaaidiepte is tussen 1 en 1,5 cm. De aanbevolen zaaidichteid bedraagt 45 à 50 kg/ha. Het mengsel gaat drie tot vijf seizoenen mee, bij een goede verzorging en een normale winter. Tornado
Festulolium kan gecombineerd worden met het rode klavermengsel Duet als het enkel dient om te maaien, waarvan 8 – 10 kg/ha toegevoegd en gemengd moet worden met Tornado Festulolium. Als er naast maaien ook wordt beweid wordt, is het  interessanter om aan Tornado Festulolium een 4 à 5 kg Quartet, (mengsel van 4 witte klaversoorten), toe te voegen.

Voordelen Tornado Festulolium:
• 3-jarig productiegras met meer stuctuur
• Geschikt voor zowel maaien als beweiden
• Hoge voederwaarde met structuur
• Smakelijk gras