Productie van propyleenglycol met Bonsilage Fit gras

Energietekort, met name in het begin van de lactatie, is een probleem in de melkveehouderij. Het gebruik van Bonsilage Fit gras helpt dit tekort te voorkomen door de aanmaak van propyleenglycol. Ruwvoer met propyleenglycol verbetert de energiebalans van koeien waardoor het risico op slepende melkziekte afneemt.

Optimaliseert de energielevering graskuil

Bonsilage Fit Gras optimaliseert de energielevering van graskuil en zorgt voor een uitstekende broeiremming. De energie (suiker) uit het gras wordt omgezet in melkzuur. Vervolgens wordt een maximale hoeveelheid melkzuur omgezet in propyleenglycol en azijnzuur. Dit ondersteunt de stofwisseling, waardoor melkkoeien, zelf bij een hoog aanbod energierijk voer fit blijven. De resultaten van de recent uitgevoerde monitoring van de Duitse veevoerproducent Schaumann bevestigen de positieve werking van Bonsilage Fit Gras. (zie tabel 1).

Productie van propyleenglycol

Door toevoeging van Bonsilage Fit Gras aan grassilage wordt gemiddeld 25 gram propyleenglycol per kilo droge stof geproduceerd. Afhankelijk van de geoogste graskwaliteit, zijn zelfs topproducties tot 70 gram propyleenglycol per kilo droge stof haalbaar. In onbehandelde kuilen is de productie van propyleenglycol nagenoeg nihil.

Bewezen in de praktijk

Melkveehouders die graskuil voeren waaraan Bonsilage Fit Gras is toegevoegd, geven aan dat ze duidelijk betere prestaties van hun veestapel zien. De graskuil is stabieler en smaakvoller en door de extra portie propyleenglycol in de graskuil zijn de melkkoeien fitter. Het zorgt voor een verbeterde energiebalans in het begin van de lactatie en voor minder risico op slepende melkziekte.

 

Meetbaar meer koefitheid

 Het gebruik van Bonsilage Fit G inkuilmiddel levert in een melkveerantsoen een duidelijke meerwaarde op in de voederwaarde. Bij het voeren van 8 kilogram graskuil waaraan Bonsilage Fit Gras is toegevoegd, wordt 200 gram propyleenglycol per koe per dag uit grassilage gevoerd die de energievoorziening van de koe ondersteund. De extra propyleenglycol uit kuilgras vertegenwoordigd een waarde van 30 cent per koe per dag. Het voeren van graskuil behandeld met Bonsilage Fit G, werkt positief op de stofwisseling, de vruchtbaarheid en op de fitheid van melkkoeien en daarmee ook op het economisch rendement.

 

Voorkomt pensverzuring

Bonsilage Fit is het inkuilmiddel met de hoogste productie propyleenglycol uit de suikers en melkzuur van het kuilgras. Propyleenglycol is een gezonde energiebron voor koeien en heeft geen pensverzurende werking, in tegenstelling tot suiker dat hoge verzurende werking op de pens heeft. Door de hogere pens pH, die ontstaat doordat er geen pensverzuring optreedt, wordt ruwvoer beter afgebroken, waardoor de melkproductie uit ruwvoer stijgt. Bovendien heeft de energie uit propyleenglycol een positieve werking op de gezondheid en levensduur van de koe.

Werking van Bonsilage Fit Gras

  • Vermindert broei van graskuil
  • Verhoogt de aerobe stabiliteit van de kuil
  • Verbetert de smakelijkheid en verteerbaarheid
  • Verhoogt de eiwitkwaliteit
  • Levert een extra portie propyleenglycol
  • Ondersteunt de stofwisseling en fitheid van melkkoeien en meststieren

Inkuilmiddel voor hoogste kwaliteit ruwvoer

Bonsilage heeft 3 inkuilmiddelen voor graskuilen met ieder zijn specifieke toepassing. De Bonsilage folder geeft u een goed overzicht van de verschillende Bonsilage inkuilmiddelen. Download de brochure voor meer informatie. 

terug