Zaaiperiode

Voor de beste kieming en vestiging, moet luzerne worden gezaaid op bodems die al zijn opgewarmd (bodemtemperatuur >10 °C). Afhankelijk van de regio en omstandigheden, is de zaaiperiode van half maart tot eind april in het voorjaar of in augustus als tweede optie. In koudere regio's moet voor half augustus worden gezaaid, om winterschade in het eerste jaar te voorkomen.

Na zaaien in de lente kan in het eerste jaar twee keer worden geoogst. Indien in augustus wordt gezaaid, bestaat het risico op schade door slakken (met name na wintertarwe).

Zaaihoeveelheid

De algemene zaaihoeveelheid voor Yellow Jacket-luzernezaad is 25 kg per hectare. Hiermee wordt na kieming een vestiging van ten minste 300 planten per m2 gewaarborgd. Hogere zaaihoeveelheden (30 kg/ha) worden aanbevolen voor moeilijke zaaiomstandigheden of indien mechanische onkruidbestrijding op de planning staat.

Rijafstand

Indien er sprake is van een hoger risico op onkruid, wordt een smallere rijafstand (<10 cm) aanbevolen. Voor een betere spreiding van de planten  wordt het gebruik van een zaaimachine met strooikouters aanbevolen. Hierdoor krijgt onkruid minder kans. Wanneer een lage onkruiddruk wordt verwacht, kan voor een bredere rijafstand worden gekozen, zodat er ruimte is voor mechanische onkruidbestrijding (wiedeg).

Inoculatie met Rhizobium-bacteriën

Met behulp van de Rhizobium-bacteriën in de wortelnodulen, bindt de luzerneplant stikstof uit de lucht. Om die reden hoeft geen extra stikstof toegevoegd te worden.

De Rhizobium-bacteriën zijn echter niet vrij beschikbaar in alle bodemsoorten, daarom kan het nodig zijn om tijdens het zaaien inoculanten toe te voegen. Nog beter is het gebruik van zaden die behandeld zijn met Rhizobium-inoculanten. Barenbrug voorziet het zaad van Yellow Jacket Nitrogenerator-zaadbehandeling voor een perfecte vestiging en stikstofbinding tijdens de groei. Het gebruik van geïnoculeerde zaden wordt over het algemeen aangeraden.

Beheer na opkomst

Een goed contact tussen het zaad en de grond is van essentieel belang voor een snelle kieming. Indien gebruik wordt gemaakt van een zaaimachine zonder compactor/aandrukrollen, wordt extra narollen aanbevolen om de bovenste laag van de bodem te verdichten. Dit is met name belangrijk wanneer in de dagen na het zaaien geen regen wordt verwacht.

 

Na de vestiging moet in een vroeg stadium het onkruid worden verwijderd. Eenjarig onkruid kan worden verwijderd door een vroege maaibeurt (toppen verwijderen). Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, waarbij alleen het onkruid mag worden gemaaid. Mechanische bestrijding, met een wiedeg/onkruidmachine is ook mogelijk wanneer de luzerne goed gevestigd is. Met name vogelmuur en herderstasje kunnen op deze manier goed worden verwijderd.

 

Het is mogelijk om met herbiciden te werken, maar opgemerkt moet worden dat luzerne gevoelig is voor vele contactherbiciden. Om die reden is hier oplettendheid geboden en kan het beste advies bij een expert worden ingewonnen. Bekend is dat bentazon en MCPA, met de juiste dosering en toepassing, kunnen worden gebruikt voor alfalfa (niet in elk land toegestaan, neem contact op met uw leverancier).

Algemene zaairichtlijnen

Zaaiperiode Zaaihoeveelheid Zaaidiepte Rijafstand
Half maart tot mei of in augustus

25-30 kg/ha

1-2 cm

8-12,5 cm

 

 

terug