Barenbrug neemt Seedmark over in Australië

Persbericht
                                                                                                        
Barenbrug neemt Seedmark over in Australië 

Nijmegen, 23 april 2012    

De Koninklijke Barenbrug Groep maakt de overname bekend van Seedmark in Australië. “Deze overname verstevigt onze belangen op langere termijn in de Australische zaaizaadindustrie en draagt bij aan de productiviteitstijging in de teelten van gras en andere voedergewassen voor de rundveehouderij in Australië ”, aldus Bastiaan Barenbrug, voorzitter van de Raad van bestuur.

Seedmark
Seedmark produceert meer dan 90 beschermde rassen, verkoopt deze rassen in ruim 70 landen en behaalt daarmee een jaaromzet van ruim 25 miljoen Australische dollar. Het bedrijf heeft wereldwijd een zeer professioneel en toegewijd netwerk van zaadproducenten. De oorsprong van Seedmark gaat terug naar 1964 met de oprichting van de South Australian Seed Growers Cooperative (Seedco).   

Strategische groei
“Het productportfolio van Seedmark is een belangrijke aanvulling op ons bestaande assortiment. Hiermee zijn we in staat een compleet portfolio van zaden voor grasland, andere voedergewassen en akkerbouwteelten aan te bieden. ”, stelt Peter Young, Managing Director van Heritage Seeds, de Australische dochteronderneming van de Koninklijke Barenbrug Groep. “Deze overname verschaft ons ook de rechten op nieuwe rassen uit veelbelovende kweekprogramma’s en het verstevigt ons netwerk van zaadproducenten”. 

Koninklijke Barenbrug Group
De Koninklijke Barenbrug Group is een wereldwijd opererend familiebedrijf met als kernactiviteiten plantenveredeling, graszaadproductie en wereldwijde marketing van graszaden en voedergewassen. Met meer dan 550 medewerkers, 24 vestigingen in 15 landen op 6 continenten is Barenbrug de toonaangevende graszaadonderneming in de wereld, al meer dan 100 jaar. Heritage Seeds, een 100% dochteronderneming van Barenbrug, is een van de grootste research en development gerichte zaadbedrijven in Australië. Het bedrijf is gespecialiseerd in zaaizaden voor de melk- en vleesveehouderij alsook de professionele markt van graszaden voor sport, golf en openbaar groen. Het assortiment is ontwikkeld voor de gematigde en subtropische klimaatzones.