Ontwikkelingen in ruwvoederwinning

Barenbrug stelde in de ateliers delvaux in Brussel heel wat nieuwe gras- en maïsrassen voor. Een goede ruwvoederwinning blijft de basis van het rundveerantsoen. Barenbrug is groot in gras en sportgras. In dit segment kwam het bedrijf met een nieuw gamma dat inspeelt op de vraag naar duurzaamheid.  Barenbrug voert kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel.

Grasland voor ruwvoederwinning

Tom Willems stelde de nieuwe graslandproducten voor. “Gras blijft het hoofdbestanddeel van het rundveerantsoen. Door de genetische vooruitgang nam de opbrengst de laatste 10 jaar toe met 5% – dus plus 700 kg per ha. Ook de standvastigheid verbeterde de laatste 25 jaar met 12%, terwijl de weerstand tegen kroonroest met meer dan een punt verbeterde. Het onderzoek bij Barenbrug is gericht op meer massa en meer suiker. Meer suiker geeft een betere smaak en conserveert het gras beter. Barenbrug ontwikkelt grassen die minder gevoelig zijn voor bladvlekkenziekte en roest.”

Om tegen 2015 meer melk te kunnen produceren, moeten nu de weiden verbeterd worden. de melkveehouder vraagt meer rendement uit gras. voor hem betekent goed ruwvoeder een besparing op krachtvoeder. Hoe beter de kwaliteit van het gras, hoe minder krachtvoer er nodig is. de grasboer wil een hogere energieopbrengst per ha en meer van het rijke voorjaarsgras. de hoogproductieve melkkoe vraagt gras van minimaal 950 vEM per kg dS. de kwaliteit van het geoogste gras moet in de kuil zo goed mogelijk bewaard worden. Het inkuilen moet met de nodige zorg gebeuren en broei en schimmel moeten met de gepaste middelen bestreden worden.

“Gras is de beste structuurleverancier. Barenbrug heeft een groot gamma, met mooie producten voor blijvend en tijdelijk grasland”, aldus de spreker. “Milkway Structo wordt getypeerd door ‘tripel P’, dus door prik, productie en proteïne. Het is een zeer productief mengsel en een remedie tegen pensverzuring. Het bevat echte prik en stimuleert herkauwen en speekselvorming. de productie – de eiwitproductie in het bijzonder – is hoog en kan gerealiseerd worden onder een lager stikstofniveau. Milkway Beef is een nieuw mengsel voor vleesvee, dat rijk is aan eiwit en structuur en een hoog drogestof-gehalte heeft. Het zorgt voor een optimale benutting van het pensvolume.”

Maïs

Tim Bottu presenteerde het maïsaanbod van Barenbrug. “in de maïs komt Barenbrug niet alleen met de vaste waarden, maar ook met nieuwe kuilmaïsrassen zoals kira in het vroege segment en Saphari en Olimpus in het middenvroege segment. Beproefde rassen voor de korrel zijn Ballade, Palazzo, Salgado en Bravour. Deze rassen staan ook op de voorkeurslijst bij de kuilmaïs, naast rassen als Progess, Fortran, kompass, Paroli, Charles. nieuwkomer Kira heeft een mooie opbrengst en combineert die goed met vroegrijpheid. Het ras heeft een goede jeugdgroei en goede voederwaarde. Saphari is een voldoende vroege maïs, met een mooi potentieel. Olimpus ten slotte is een gezond gewas, dat zich onderscheidt door een zeer goede helminthosporiumtolerantie.”
Om de verteerbaarheid in kaart te brengen, gebruikt Barenbrug de 3d-methode. Via een analyse direct in de pens op meerdere tijdstippen en op basis van ingekuilde maïsstalen, kan er per maïsras een dynamisch verteringsprofiel opgesteld worden. Op deze manier komt er veel informatie beschikbaar over de maïs rassen en kan de veehouder kiezen voor het ras dat het beste past in het rantsoen.

Gazon en sportveldgrassen
Barenbrug is een grote naam als het over gazon en sportvelden gaat. Christophe Doubel: “Watersaver is een nieuw ras voor droogtegevoelige gronden. Het wortelt diep en houdt het gras langer groen tijdens droogteperiodes. in het mengsel zitten de fijnste rietzwenkrassen. RPR staat voor ‘regenerating perennial ryegrass’ en is een nieuw Engels raaigras. Het bijzondere aan dit gras is dat het uitlopers vormt op de grond, waardoor het zich beter ontwikkelt en zich sneller vestigt op open plaatsen. Het zorgt voor een snel herstel van de zode. de teelt ervan is identiek aan die van Engels raaigras. BarFertile is een nieuw gamma gazonmeststoffen, dat is samengesteld op maat van de rassen in de mengsels. Een nieuwigheid is ook het label GreenEarth, voor mengsels die beantwoorden aan bepaalde normen van duurzaamheid. Het gaat om samenstellingen die minder pesticiden en meststof nodig hebben of die minder beregend of gemaaid hoeven te worden. dergelijke mengsels zijn er voor openbaar groen, golfterreinen en tuinaanleg.”