ProtaFix

Snel meer extra eiwitrijk ruwvoer

  • Inzaai onder dekvrucht
  • Inzaai na hoofdgewas

Snel meer extra eiwitrijk ruwvoer
Wil je in een korte tijd jouw ruwvoerpositie een boost geven? Dan is het nieuwe klavermengsel ProtaFix iets voor jou. De vier eenjarige klaversoorten zorgen ervoor dat je binnen 10 weken al een flinke snede kunt oogsten. Zowel de combinatie als de verhouding van de klaversoorten in dit mengsel staan garant voor succes zodat je in alle omstandigheden je ruwvoerpositie veilig stelt.

 

  • Balansa, sub-terrane klaversoort die staat bekend om zijn hoge productie, met name onder wat nattere omstandigheden (herfst/winter) gecombineerd met een excellente voederwaarde.
  • Perzische klaver, past met name goed in droge omstandigheden en is de beste stikstofbinder onder de klavers.
  • Alexandrijnse klaver, productieve klaver die het succes vergroot van inzaaien in het voorjaar.
  • Inkarnaatklaver, allround gewas dat zich thuis voelt op verschillende grondsoorten.

 

Zelf mengen met gras naar eigen keuze

Bepaal jij zelf graag wat je inzaait? Dat kan met het klavermengsel ProtaFix. Het klavermengsel kun je mengen met een grasmengsel naar je eigen keuze. Heb je een perceel in rotatie met mais of een ander akkerbouwgewas, dan is de combinatie met Tornado 2 een goede keuze. Ga je blijvend grasland inzaaien? Dan levert ProtaFix extra stikstof voor een goede start van het gewas en extra ruwvoer in het eerste jaar. Wil je blijvend van de voordelen van klaver profiteren? Kies dan voor beweidingspercelen het witte klavermengsel Quartet, voor maaipercelen het klavermengsel Duet met rode en witte klaver.

 

Verbeteren bodemvruchtbaarheid
De wortels van de klaverplanten maken de grond losser. Hierdoor is er meer ruimte voor een goed bodemleven waardoor de bodemvruchtbaarheid van de bodem verbetert. Zaai je ProtaFix met tijdelijk gras als tussenteelt, dan zal het volggewas hier zeker van profiteren.

 

Stikstof uit de lucht

Klaver bindt stikstof uit de lucht. Inzaaien van ProtaFix betekent daarom dat je minder (kunst)mest nodig hebt voor een hoge drogestofopbrengst omdat het gewas de stikstof gebruikt dat is aangeleverd door de ProtaFix.

Samenstelling
Soort
 
Perzische klaver
 
Inkarnaat klaver
 
Alexandrijnse klaver
 
Balansa klaver
Specificaties
Zaaizaadhoeveelheid
10 -15 kg per ha
Zaaiperiode
april-half sept
Zaaidiepte
0,5 - 1 cm
Organische stofproductie
Aaltjesresistentie
Doorworteling bouwvoor
Geschikt voor late inzaai
Beginontwikkeling / grondbedekking
Tolerantie tegen vorst
Groenbemesters mais

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop