Hoe ga je om met builenbrand in mais?

Dit jaar zien we een verhoogde aantasting van builenbrand op maïspercelen. Wat betekent dit voor de kwaliteit en opbrengst van je mais en wat kun je doen om aangetaste mais zo goed mogelijk in de kuil te krijgen en te conserveren?

Gevolgen

Planten met builenbrand hebben een kleiner kolfaandeel en dus een duidelijk lager drogestofgehalte. De kolf wordt immers vervangen door een (nattere) buil. Bij 10% aangetaste planten is het drogestofgehalte van je mais 0,5 - 0,8% lager. Consequentie hiervan is onder andere dat jouw inkuilverliezen hoger zijn. Bij meer dan 10% aantasting kun je percelen bestemd voor korrelmaïs, CCM of MKS het beste niet meer dorsen. Hakselen van deze mais is nog wel een optie. Zowel een licht als sterk aangetaste mais vraagt echter wel extra aandacht bij de conservering. Mais met builenbrand conserveert namelijk slecht. Verdere uitbreiding van schimmelaantasting en broei moet voorkomen worden.

  

Inkuilen

Inkuilen van je aangetaste mais is beter dan vers vervoederen. Door het conserveringsproces verzuurt mais en vermindert het risico op giftige componenten. Op zich zijn de builen niet giftig, maar op de builen kunnen wel secundaire aantastingen voorkomen, zoals Fusarium, Aspergillus en Penicillium. Deze schimmels produceren gifstoffen. Een tip bij zware aantastingen is om je mais later te oogsten. Hierdoor is de kans groter dat ten tijde van de oogst de builen zijn opengebarsten. Er komt dan minder builweefsel in je de kuil terecht. Als de plant ook is aangetast door stengelrot, dan kun je de oogst niet meer uitstellen. Het is aan te raden om je percelen vooraf te controleren op builenbrand. Mochten er zones zijn met een extreem hoge besmetting dan zou je kunnen overwegen deze op het land achter te laten.

Gebruik van Bonsilage

Een tip om de schade van builenbrand te beperken is de inzet Bonsilage inkuilmiddelen bij de oogst. Bonsilage maakt je kuil snel stabiel en gaat verdere schimmel- en toxinevorming tegen. Het beste inkuilmiddel voor aangetaste percelen is Bonsilage Speed M. Met dit middel vormt de kuil het snelst azijnzuur. Dit inkuilmiddel is daarom het meest effectief in deze situatie. Er zijn meerdere Bonsilage inkuilmiddelen beschikbaar. Bekijk welk inkuilmiddel het meest geschikt is voor jouw situatie.

Vervoederen

Builenbrand in mais heeft geen invloed op de diergezondheid, vruchtbaarheid, melkproductie en samenstelling van melk of vlees, blijkt uit onderzoek. De sporen van de schimmel die builenbrand veroorzaakt zijn niet giftig. Het is wel aan te raden een perceel met een zware aantasting apart in te kuilen, zodat het mogelijk is om het aandeel in het rantsoen te reguleren. Aangetaste snijmaïs wordt in het algemeen vrij goed opgenomen.

terug