Melkveehouder Albring kiest voor zeer productieve eiwitteelt

Grasklavermengsel ProtaPlus goede oplossing bij dreigend voertekort.

 

In het droge jaar 2018 maakte melkveehouder Henk Albring kennis met ProtaPlus van Barenbrug. De teelt van dit eenjarige eiwitrijke grasklavermengsel pakte zowel voor hem als de akkerbouwer met wie hij samenwerkt goed uit. Afhankelijk van zijn ruwvoerpositie overweegt de veehouder ook dit jaar de eiwitrijke teelt.

Het melkveebedrijf van Henk Albring en zijn ouders bevindt zich in het Drentse Drouwenermond. Met veel akkerbouwers in de buurt weet de ondernemende familie de voordelen van samenwerken om te zetten in klinkende munt. Ook tijdens de lange droge periode van 2018 pakte dat goed uit. In dat jaar zaaide Albring het grasklavermengsel ProtaPlus op de grond van akkerbouwers, in totaal zo’n 30 hectare. “Zij willen een goede groenbemester, wij eiwitrijk ruwvoer zodat we minder soja hoeven aan te kopen”, vat de ondernemer het kort en bondig samen.

Binnen de derogatie houden ze het aandeel mais graag maximaal om eigen krachtvoer in de vorm van MKS te winnen. Door de wetgeving en ontwikkelingen als grondgebondenheid staat meer eiwit van eigen land in de belangstelling. Maar op dit bedrijf is dat al jaren beleid en past ProtaPlus dus prima.

Ondanks droogte toch 3 ton drogestof

Het grasklavermengsel was eind juli bij drie akkerbouwers gezaaid, na de tarweoogst. Dat ProtaPlus een gemakkelijke teelt is bleek al snel. Ondanks de droogte en zonder beregenen groeide het gewas goed. Er is 15 ton drijfmest op de grond gereden. De ervaring leert dat het gewas het prima doet zonder kunstmest.

Dit resulteerde half november in een snede van zo’n 3 ton drogestof per hectare. Dat viel gezien de omstandigheden helemaal niet tegen. “En als op tijd regen was gevallen hadden we zeker een tweede snede gemaaid.”

Bijzonder was dat de akkerbouwers op verschillende manieren de grond hebben bewerkt, namelijk met een cultivator, spitmachine en rotorkopeg. “Het gras is op alle percelen mooi opgekomen. Blijkbaar is het een sterk gewas dat ondanks de slechte omstandigheden goed opstart.”

ProtaPlus past prima in het rantsoen

Het inkuilen van het najaarsgras gaat volgens de veehouder het beste in combinatie met een droge graskuil. Zowel voor de conservering als in het rantsoen zijn ze goed te spreken over ProtaPlus-gras in een lasagnekuil. “ProtaPlus is vrij snel verteerbaar gras en we proberen er met ander gras wat meer structuur bij te krijgen.”

Volgens de ondernemer paste het prima in het rantsoen. “We hebben er goed mee gemolken.” Een kuilanalyse van alleen de ProtaPlus heeft hij niet, maar aangezien de kuil gemiddeld 18% ruw eiwit heeft, moet het eiwitrijke mengsel volgens Albring daar nog boven zitten.

‘Liever eiwit telen dan duur voer kopen’

De ruwvoerpositie gaat deze zomer de doorslag geven of de Drentse veehouder dit jaar weer kiest voor ProtaPlus. “Als deze tegen lijkt te vallen, gaan we het zeker weer doen. We telen liever zelf ons eigen eiwit dan dat we duur voer moeten aankopen.” Zeker gezien de goede verstandhouding met grondeigenaren in de regio verwachten ze volop mogelijkheden. Voor de akkerbouwers is het immers een goede voorvrucht voor de opvolgende teelt.

Albring heeft in dat kader nog een tip. “Als je ziet aankomen dat de voervoorraad krap gaat zijn, ga dan contacten zoeken in de buurt om afspraken te maken. Er ligt nog heel veel grond zwart in de herfst die heel goed bruikbaar is om goed ruwvoer op te telen.”

Is ProtaPlus ook iets voor u?

Heeft u ook interesse om voor dit najaar extra eiwit te telen? En lijkt ProtaPlus iets voor u? Neem dan contact op met de Barenbrug-dealer bij u in de buurt of stuur een appje naar grasspecialist Harmen van der Sluis +31 6 13 69 67 32.

Een robuust en productief grasklavermengsel

ProtaPlus is een éénjarig robuust en zeer productief grasklavermengsel. Het gewas levert 20% meer dan de beste Italiaans voedergrassen. De combinatie van diploïd en tetraploïd Italiaans raaigras geeft een dichtere zode en daarmee schoner gras en meer draagkracht. De goede bodembedekking voorkomt water verdamping uit de bodem wat gunstig is in droge periodes.

 

De hoge opbrengst is mede te danken aan de productieve eenjarige klavers Incarnaat en Perzische klaver. Deze zorgen voor een hoger eiwitgehalte in het ruwvoer en leveren veel stikstof aan de bodem. ProtaPlus is ook als goede groenbemester bruikbaar waarbij de klavers voor extra bodemstructuur zorgen. Klik hier voor meer informatie over over ProtaPlus.

terug