Wat zijn de voordelen van klaver in een grasland?

 

Het voordeel van klaver is dat het gewas stikstof bindt uit de lucht. Deze stikstof komt weer vrij in de bodem en komt ten goede aan het gras. Witte klaver kan 150 kg stikstof binden, rode klaver tot 350 kg per hectare. Dit levert je een besparing aan kunstmest tussen de € 220,- en € 510,- per hectare.

 

De stikstof komt weer vrij in de bodem en komt ten goede aan het gras. Door klaver in een graslandmengsel op te nemen, kan je de stikstofgift verminderen. Ondanks de lagere stikstofgift behoud je een goede grasopbrengst. Bovendien zorgt de klaver voor een constante grasgroei waardoor roest geen kans krijgt en het gewas daardoor ook in het najaar smakelijk blijft. Een ander voordeel van klaver is dat de koeien er meer van opnemen. Uit praktijkproeven is gebleken dat koeien 1 kg meer melk geven op gras-klaverrantsoenen in vergelijking met alleen een grasrantsoen.

 

Terug naar vragen.

Wat is het optimale stikstofniveau bij een gras-klaverweide?

 

Klaver kan goed tegen stikstof. Het is een sprookje dat door stikstof klaver verdwijnt maar door toevoegen van extra stikstof wordt grasgroei gestimuleerd. Hierdoor wordt het gras zwaar en kan de klaver zich moeilijker ontwikkelen of verdwijnt zelfs helemaal. Klaver heeft namelijk licht nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het gebruik van klaver in gras is aantrekkelijk tot 250 kg werkzame stikstof per ha.

 

Terug naar vragen.

Tot wanneer kan ik klaver zaaien in het najaar?

 

Klaver moet zich goed ontwikkelen voordat het de winter in gaat. Dit heeft tijd nodig. Klaver kan hierom tot uiterlijk half september gezaaid worden.

 

Terug naar vragen.

Moet ik bekalken als ik klaver wil zaaien?

 

Klaver reageert zeer sterk op de zuur graad van de grond. Als deze te zuur is, komt klaver niet goed tot ontwikkeling, en delft al snel het onderspit. Neem voor het ploegen daarom een grondmonster. Je kan dan precies zien hoeveel kalk het perceel nodig heeft om de ideale pH-waarde te bereiken. Voor zandgrond is dat 5,2 tot 5,5; voor kleigrond is dit 6 tot 6,5.

 

Terug naar vragen.

Hoe krijg ik smakelijkere weiden?

 

Gras met klaver is smakelijker dan gras zonder klaver. Daarnaast helpt klaver roest in grasland te voorkomen. Dit is vastgesteld door het Productschap van de Veehouderij (P.V.). Koeien geven bovendien meer melk door gras met klaver. Proeven van de P.V. tonen aan dat rantsoenen met productgras klaver ongeveer 1 liter meer melk geven dan van gras zonder klaver.

 

Terug naar vragen.

Welke mogelijkheden zijn er voor doorzaaien dan wel herinzaaien van klaver?

 

Voor doorzaaien van klaver in blijvend grasland heb je twee mogelijkheden; het witte klavermengsel Quartet of het rode klavermengsel Duet. Klik hier voor meer informatie over Quartet en Duet. Zaai mengsels met klaver niet te diep, een halve tot een centimeter is optimaal.

 

Terug naar vragen.

Hoe zaai ik klaver in?

 

Klaver kan gezaaid worden door middel van herinzaai of doorzaai. De machines ervoor zijn verschillend. Voor herinzaai gebruik je een normale graszaaimachine. Let er echter op dat klaverzaad minder diep gezaaid kan worden dan graszaad. Een gras-klavermengsel mag dan ook maximaal 2 cm diep worden gezaaid, een halve tot een centimeter is optimaal. Zaai klaver in voor 15 september.


Voor doorzaai kan je een wiedeg gebruiken met zaaicombinatie. Ook is het mogelijk de Hunter te gebruiken. Deze machine freest strookjes uit het gras waarin het klaverzaad later kan worden gezaaid.

 

Terug naar vragen.

terug