Wat is de optimale zaaidichtheid van maïs?

 

Dit hangt af van een aantal factoren:

  • Teeltdoel: korrel- of snijmaïs. Korrelmaïs wordt dunner gezaaid.
  • Zaaitijdstip: bij latere zaai (na 1 mei) 10 % minder verzaaien.
  • Rastype: kortere en bladarme rassen moeten dikker gezaaid worden dan langere, massale rassen.

 

In het algemeen worden er 90 000 tot 100 000 korrels per ha gezaaid. Barenbrug geeft per ras het juiste aantal zaaizaden per ha aan op de verpakking van het maïszaad.

 

Terug naar vragen.

Wat is het beste zaaitijdstip?

 

Vanaf 20 april kun je maïs zaaien als de structuur en temperatuur van de bouwvoor dit toelaten.

 

Terug naar vragen.

Wat is de minimale bodemtemperatuur die maïs nodig heeft om te kiemen?

 

Minimaal 8 graden Celsius.

 

Terug naar vragen.

Wat is het voordeel van vroeg zaaien?

 

Het maïsgewas blijft korter en steviger. Ook geeft vroeg zaaien een betere ontwikkeling van de kolf.

 

Terug naar vragen.

Wat is het nadeel van vroeg zaaien?

 

Eventuele gewasschade als gevolg van nachtvorst. Dit is echter een onvoorspelbaar fenomeen, en kan begin juni net zo goed optreden als begin mei. Wachten met zaaien heeft dan ook weinig zin.

 

Terug naar vragen.

Tot welke datum kan er maïs worden gezaaid?

 

Tot 1 juni. Na die datum kan er wel gezaaid worden, en wordt bij gebrek aan een alternatief , maar de opbrengst, kwaliteit en vroegrijpheid vallen vaak tegen.

 

Terug naar vragen.

Wat is de juiste zaaidiepte?

 

Tussen de 4 en 6 cm diep. Bij vroege zaai, (of) onder natte en koude bodemomstandigheden niet dieper dan 4 cm zaaien. Bij latere zaai, (of) onder droge omstandigheden is het raadzaam niet dieper dan 6 cm te zaaien. Nog dieper zaaien kan een slechte opkomst als gevolg hebben.
Belangrijk is de optimale zaaidiepte bij elk perceel te bepalen en de zaaimachine daarop in te stellen. De grondsoort en het zaaizaad zijn mede bepalend voor de zaaidiepte.

 

Terug naar vragen.

Waar moet ik op letten als ik een maïsras met een hoge voederwaarde zoek?

 

Het belangrijkste kwaliteitsgegeven is de VEM (Voedereenheid melk) per kg drogestof. Kies dus een ras met een hoog VEM-cijfer. Naast de VEM per kg drogestof zijn het zetmeelgehalte en de celwandverteerbaarheid onderliggende, belangrijke kwaliteitseigenschappen.

 

Terug naar vragen.

Is vroegheid van bloei belangrijk?

 

In jaren met een matige zomer daardoor langzame afrijping zullen vroegbloeiende rassen iets eerder het optimale drogestofgehalte van 30% realiseren.

 

Terug naar vragen.

Wat is het beste maïsras?

 

Het beste maïsras bestaat niet. Het wordt bepaald door uw bedrijfssituatie. Wat voor u een goed ras is kan voor uw buurman een slechte keuze zijn. Barenbrug heeft voor elke bedrijfssituatie een passend maïsras.

 

Terug naar vragen.

Waar moet ik op letten als ik maïs wil telen op natte grond?

 

Maïs houdt niet van natte grond. Kies, om de risico's te beperken, altijd voor een zeer vroeg ras met een goede beginontwikkeling en stengelrotresistentie.

 

Terug naar vragen.

Welke raseigenschappen zijn speciaal van belang op kleigrond?

 

Let extra op de stevigheid en stengelrotresistentie om problemen met de oogst te voorkomen. Omdat kleigrond in het voorjaar langer koud blijft is ook de beginontwikkeling belangrijk.

 

Terug naar vragen.

Is het belangrijk om een zetmeelrijk maïsras te kiezen?

 

In de meeste gevallen wel. Alleen in een maïsrijk rantsoen (meer dan 60%) kan het zetmeelaanbod te hoog worden.
Zetmeel levert 60 tot 70 % van de totale VEM. Zetmeel vormt in de pens propionzuur dat de melkproductie stimuleert en een hoger eiwitgehalte in de melk geeft.

 

Terug naar vragen.

Zegt het Rassenlijstgegeven "VEM-opbrengst" iets over de kwaliteit?

 

Eigenlijk niet. Het is een optelsom van de opbrengst (aantal kuub/ha) en de energie-
inhoud hiervan. Een hoge Vem-opbrengst wil dan ook niet zeggen dat de kwaliteit van een ras goed is.

 

Terug naar vragen.

Wat is builenbrand?

 

Builenbrand is een schimmelaantasting die vooral in droge zomers en droge gronden optreedt. Het geeft vooral op beschadigde en door droogte verzwakte maïsplanten een zwartachtige aantasting. Een flinke aantasting gaat ten koste van opbrengst en kwaliteit. Zowel de voederwaarde als de smakelijkheid neemt af.

 

Terug naar vragen.

Welke maïsrassen zijn geschikt als dubbeldoelras?

 

Kies hiervoor altijd korrelmaïsrassen, want deze zijn ook geschikt om als snijmaïs te hakselen. Een snijmaïsras echter is nooit getest op specifieke eigenschappen als oogstzekerheid en dorsbaarheid, en is daarom niet aan te bevelen als dubbeldoelras.

 

Terug naar vragen.

Welke raseigenschappen zijn van belang voor korrelmaïs?

 

Let vooral op de vroegrijpheid en oogstzekerheid. Deze eigenschappen zijn van groot belang voor een rendabele (droogkosten) en bedrijfszekere teelt.

 

Terug naar vragen.

terug