Meer melkeiwit per koe

Mais met 35 – 38% droge stof heeft een goede invloed op de productie van melkeiwit. Als een koe veel energie (zetmeel) uit mais krijgt, is dit een stimulans voor de productie van veel liters melk. Het eiwit uit het gras hoeft dan niet gebruikt te worden voor de productie van de liters maar kan door de koe direct worden omgezet naar melkeiwit. Bovendien blijft het ureumgehalte in de melk dan ook mooi laag. Zeker met de eiwitrijke graskuilen van dit jaar doen veehouders er verstandig aan de mais later – droger- te oogsten.

Maisoogst Later oogsttijdstip
Door de mais later te oogsten krijgt de maiskolf meer tijd zetmeel aan te maken. Zetmeel is een bron van energie die de koe nodig heeft voor de productie van melk. Droge mais, dus mais die later geoogst is en veel zetmeel bevat, heeft als nadeel dat het lastiger is om in te kuilen.
De frisgroene maisplant is immers ingedroogd en schimmels en gisten krijgen meer kans om zich te ontwikkelen.
Schimmels en gisten vertragen de conservering van de maiskuil met broei als gevolg.

Melkzuurbacteriën
Voor een snelle conservering van de maiskuil zijn melkzuurbacteriën nodig. Deze brengen de pH van de kuil snel omlaag en daardoor krijgen schimmels en gisten geen kans zich te ontwikkelen. En maiskuil bevat echter onvoldoende melkzuurbacteriën voor een goede conservering.

Bonsilage Mais bevat bacteriën, die melkzuur, azijnzuur en propionzuur maken. De extra melkzuur zorgt voor een gezonde en smakelijke maiskuil, de azijnzuur en propionzuur dood schimmels en gisten en voorkomt hiermee veel inkuilverliezen.

 

Klik hier voor tips voor een goede maiskuil.

Bonsilage