NutriFibre, technologie voor het beste ruwvoer van eigen land

Eindelijk, structuur en voederwaarde in één


Barenbrug maakt het mogelijk met NutriFibre: structuur en voederwaarde in één. Melkveehouders oogsten veel ruwvoer met voldoende energie voor hoogproductieve melkkoeien. Het ruwvoer bevat veel proteïne om het eiwitgehalte in de melk op te stuwen. Barenbrug past de Nutrifibre technologie toe in Milkway Structo.
Het klinkt bijna te mooi, maar het is echt waar. Met NutriFibre heeft Barenbrug een nieuwe techniek voor nog beter kuilvoer voor melkkoeien. Dit kuilgras vervangt traditionele structuurbronnen zoals luzerne, stro of graszaadhooi. Door de combinatie van structuur en voederwaarde is het resultaat: melk, heel veel melk. Als binnenkort de melkquotering verdwijnt, is de toepassing van NutriFibre voor melkveehouders extra interessant. Meer en beter ruwvoer van eigen land draagt immers bij aan een lagere kostprijs per kilogram melk.

Intel

NutriFibre is een soort Intel Inside, de bekende microprocessor die de prestaties van veel computers verbetert. Zo zorgt NutriFibre er voor dat ruwvoer de juiste mix van voederwaarde en structuur krijgt. Het geheim achter NutriFibre is zachtbladig rietzwenkgras. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, want rietzwenkgras staat traditioneel bekend als een grassoort die wel zorgt voor ‘prik’ (structuur), maar een lage voederwaarde heeft. De veredelaars van Barenbrug hebben echter een zachtbladige variant ontwikkeld. Die combineert de traditionele structuureigenschappen van rietzwenk met een hoge opbrengst (tonnen en voederwaarde). Zachtbladig rietzwenkgras is ook nog eens extra smakelijk, zodat het goed wordt opgenomen. De optimale hoeveelheid NutriFibre kuilgras met zachtbladig rietzwenkgras hangt af van het voerregime op een melkveebedrijf. Hoe meer snijmaïs, hoe meer NutriFibre kuilgras kan worden toegevoegd.

 
Bij 40 procent snijmais gaat het om 10 procent, bij 50 procent snijmais om 20 procent en bij meer dan tweederde snijmais kunt u alle gras in de vorm van NutriFibre geven. Hiermee kunt u gemakkelijk corrigeren als er te veel snelle energie wordt gevoerd. Ook maakt toevoeging van NutriFibre het mogelijk maximaal krachtvoer te voeren, zonder het risico op pensverzuring. Barenbrug past de NutriFibre technologie toe in Milkway Structo.    
  Bewezen

Het succes van NutriFibre bewijst zich in de praktijk. De werking is ook uitgebreid getest in proeven die Barenbrug uitvoerde in samenwerking met Hendrix UTD. Daarin zijn koeien met een pensfistel onderzocht. De penswerking is vergeleken bij een standaardrantsoen en een rantsoen met NutriFibre. 

Toepassing van de nieuwe techniek leidt tot veel minder pensverzuring, onder andere omdat het zachtbladig rietzwenkgras zorgt voor meer herkauwen en een betere speekselproductie. Het blijkt dat een rantsoen met zachtbladig rietzwenkgras (NutriFibre) de voerkosten per koe verlaagt met 0,29 eurocent per dag. Op een bedrijf met honderd melkkoeien betekent dit meer dan 10.000 euro per jaar.

 
De diesel onder de grasmengsels

NutriFibre zorgt voor het meeste en beste ruwvoer van eigen land. De eerste twee sneden liggen bouwt het gras een indrukwekkend wortelstelsel op. Vanaf het tweede seizoen trekt de diesel van NutriFibre echt door. Opbrengst en voederwaarde liggen dan ruimschoots hoger dan Engels raaigras. Het zachtbladig rietzwenkgras van NutriFibre wortelt veel dieper dan andere soorten. Daardoor is het minder gevoelig voor droogte en worden nutriënten in de bodem beter benut. Bij het inzaaien van een mengsel met NutriFibre is aandacht voor het moment van zaaien belangrijk.

 
Dit betekent bij voorjaarsinzaai wachten tot het voldoende warm is en bij najaarsinzaai niet later dan 15 september. Ook zijn meer kilogrammen graszaad per hectare nodig, in verband met het hogere zaadgewicht en het belang van een goede bodembedekking bij opkomst. Kortom: een beetje extra aandacht bij de start, betaalt zich dubbel en dwars terug in de jaren die volgen.

 

 

Header image (newsletter): Header_NutriFibre video

Title Header_NutriFibre video
Do not show title  
Image
Link - Text  
Link - Internal link