Nat of droog inkuilen? Kijk naar uw gras

De tweede grassnede staat op het punt om ingekuild te worden. Graslandpercelen met middentijds grassen of veel (on)kruiden staan nu volop in bloei. Het is bekend dat deze grassen veel onverteerbare celwanden bevatten.

 

79 VEM méér door natter inkuilen
Recent onderzoek van HAS Den Bosch toont aan dat het verstandig is om gras in de aar natter in te kuilen en het inkuilmiddel Bonsilage Plus toe te voegen. De harde onverteerbare celwanden worden hierdoor weker waardoor de celwandverteerbaarheid met 8% toeneemt. Dit vertaalt zich in 79 VEM extra in uw graskuil, oftewel 4 liter melk per koe per dag méér.

 

Laat bloeiend gras droog inkuilen
De voederwaarde van late rassen ligt momenteel hoger. U herkent late rassen eenvoudig, omdat in deze grassen nog weinig aren zichtbaar zijn. Kuil laat bloeiend gras droog in (max. 50% ds). Koeien kauwen beter op dit ruwvoer en bovendien breekt het voer trager af in de pens. Droge kuilen met laat bloeiend gras hebben een boven gemiddelde voederwaarde. Koeien produceren met dit ruwvoer meer melk.
 
Gebruik in droge kuilen altijd een inkuilmiddel. Bonsilage Plus stimuleert een snelle conservering en remt broei en schimmelvorming bij opening van de kuil.

Lees hier meer over het onderzoek van HAS Den Bosch.