Tips voor succesvol doorzaaien

Als u kiest voor doorzaaien van een perceel grasland, is het handig als u eerst natrekt of er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een goede uitgangspositie draagt namelijk sterk bij aan het succces van het herstel van uw grasmat. Daarom hier een aantal tips en adviezen.

 

 •  Doorzaaien is succesvol als het vroeg in het voorjaar (februari-maart) of in het najaar (september-oktober) gebeurt. Lees meer over vroeg doorzaaien in het voorjaar.

 • Doorzaaien is interessant als het aandeel goede grassen minder dan 80% is. Bij minder dan 60% goede grassen of meer dan 20% kweekgras, kiest u beter voor graslandvernieuwing.

 • Doorzaaien kan zowel perceel breed als pleksgewijs ter reparatie van kale plekken.

 • Verwijder vóór het doorzaaien ruw beemd en dood gras met een wiedeg. Lees hier meer over de nadelen van ruw beemdgras.

 • Een vochtige grond voor het kiemzaad is een belangrijke voorwaarde voor het succes van doorzaaien.

 • Kies voor het doorzaaien een grasmengsel met graszaad dat vanaf 6°C kiemt.

 • Zorg dat het zaad in het kiembed na de zaai goed wordt aangedrukt met een aandrukrol.

 • Voor de kieming van het nieuw ingezaaide zaad is het gunstig als het bestaande gras vooraf kort wordt gemaaid of dat u vroeg in het voorjaar doorzaait voordat de bestaande grasmat groeit.
 • Doorzaaien is een succes als er na het maaien van de eerstvolgende snede dunne donkergroene sprietjes zichtbaar zijn.

 • Doorgezaaid grasland kan circa 2 weken na opkomst worden beweid. Dit bevordert de uitstoeling van het jonge gras, onderdrukt het onkruid en voorkomt een te sterke hergroei van ruw beemd.

 • Doe een check met de GraslandApp om de kwaliteit van uw zode te beoordelen.
 
   

Milkway Doorzaai

Milkway•Doorzaai is hét ideale mengsel voor doorzaaien. Doorzaaien met Milkway•Doorzaai verhoogt de voederwaarde en de opbrengst van de weide. Doorzaaien verbetert de ruwvoerkwalitweit en verhoogt de drogestofopbrengst. Zo haalt u dus meer rendement uit uw eigen ruwvoer. Daarnaast levert Milkway•doorzaai per jaar €210,- extra op per hectare.

 

Klik hier voor een Milkway dealer bij u in de buurt.