Barenbrug B3!

Bar Roadside 250

Conform standaardbestek 250

  • Dijken
  • Bermen
  • Boomgaarden
  • Vliegvelden

100% Standaardbestek 250

In het Standaardbestek 250 staan bepalingen rondom de samenstelling van mengsels en van kruidenzadenmengsels. Een mengsel moet aan de voorwaarden van deze bepalingen voldoen om binnen het bestek te vallen. 

 

Droogte tolerant en geschikt voor alle bodems

In het Standaardbestek 250 worden graszaadmengsels per bodemtype geadviseerd. Echter is Bar Roadside 250 voor alle bodemtypes bruikbaar. De rassen in Bar Roadside 250 zijn echte zode vormers, wat zorgt voor een sterke bodem. Het mengsel kan daarnaast ook goed tegen droogte en is laag in onderhoud.

 

Geen Engels raaigras

Bar Roadside 250 bevat geen Engels raaigras. Volgens het Bestek 250 is het gebruik van Engels raaigras niet toegestaan. Dit komt doordat Engels raaigras te snel groeit en daardoor meer gemaaid moet worden en hierdoor stijgen de kosten in onderhoud.

 

Engels raaigras is doorontwikkeld vergeleken met het Engels raaigras van 20 jaar geleden. Om Engels raaigras volledig aan de kant te schuiven is onverstandig gezien Engels raaigras de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen heeft ondergaan. 

 

Een van deze nieuwe ontwikkelingen is terug te zien in MowSaver, een innovatief mengsel met laagblijvend gras en een snelle vestiging dat zorgt voor 35% minder maaien vergeleken met traditionele Engels raaigrasmengsels.

 

Wilt u meer lezen over MowSaver? Ga dan naar www.barenbrug.be/mowsaver

Samenstelling
Soort
25%
Roodzwenkgras - fijn
20%
Roodzwenkgras - gewoon
40%
Roodzwenkgras - fors
15%
Veldbeemdgras
Specificaties
Zaaidichtheid
1-1.5kg/100m²
Kortst mogelijke maaihoogte
10 mm
Verpakking
15 kg
Snelheid van vestiging
Kan goed tegen zout
Minder maaien
Minder pesticiden vereist
Minder bemesting vereist
Minder beregening vereist (droogtetolerantie)
Geschiktheid voor beweiden door schapen
Gaat erosie tegen
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Bermen en dijken

 

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren. Barenbrug heeft haar speciale bermen en dijken mengsels hierop toegespitst, waardoor we bijvoorbeeld ook mengsels aan kunnen bieden met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook in de maanden waarin gestrooid wordt mooi en wordt een dichte zode in de berm behouden.

 

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren. Barenbrug heeft haar speciale bermen en dijken mengsels hierop toegespitst, waardoor we bijvoorbeeld ook mengsels aan kunnen bieden met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook in de maanden waarin gestrooid wordt...

 

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren. Barenbrug heeft haar speciale bermen en dijken mengsels hierop toegespitst, waardoor we bijvoorbeeld ook mengsels aan kunnen bieden met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook in de maanden waarin gestrooid wordt mooi en wordt een dichte zode in de berm behouden.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop