Barenbrug B3!

Bar Roadside 250

Ontstaan uit standaardbestek 250

  • Grassoorten uit standaardbestek 250
  • Droogte tolerant en geschikt voor alle bodems
  • Geen Engels raaigras
  • Gazon en openbaar groen
  • Bermen
  • Dijken
  • Boomgaarden

Grassoorten uit standaardbestek 250

In het Standaardbestek 250 staan bepalingen rondom de samenstelling van dit bermen mengsel. Een mengsel moet aan de voorwaarden van deze bepalingen voldoen om binnen het bestek te vallen. De grassen in het Bar Roadside 250 mengsel zijn volgens deze bepaling.

 

Droogte tolerant en geschikt voor alle bodems

In het Standaardbestek 250 worden graszaadmengsels per bodemtype geadviseerd. Bar Roadside 250 is echter voor alle bodemtypes bruikbaar. De rassen in Bar Roadside 250 zijn echte zode vormers, wat zorgt voor een sterke bodem. Het mengsel kan daarnaast ook goed tegen droogte en is laag in onderhoud.

 

Geen Engels raaigras

Bar Roadside 250 bevat geen Engels raaigras. Volgens het Bestek 250 is het gebruik van Engels raaigras niet toegestaan. De gedachte hierachter is dat Engels raaigras te snel groeit en daardoor meer gemaaid moet worden en hierdoor stijgen de kosten in onderhoud.

 

Barenbrug heeft daar een andere visie op. Engels raaigras is doorontwikkeld vergeleken met het Engels raaigras van 20 jaar geleden. Om Engels raaigras volledig aan de kant te schuiven is niet nodig, zeker gezien de ontwikkeling die Engels raaigras de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. 

 

 

Een van deze nieuwe ontwikkelingen is terug te zien in MowSaver, een innovatief mengsel met laagblijvend gras en een snelle vestiging dat zorgt voor 35% minder maaien vergeleken met traditionele Engels raaigrasmengsels.

 

Wilt u meer lezen over MowSaver? Ga dan naar www.barenbrug.be/mowsaver

Samenstelling
Soort
25%
Roodzwenkgras - fijn
20%
Roodzwenkgras - gewoon
40%
Roodzwenkgras - fors
15%
Veldbeemdgras
Specificaties
Vestigingssnelheid
Langzaam
Stikstofbehoefte
Laag
Groeisnelheid
Gemiddeld
Zaaidichtheid per 100 m²
1-2kg
Zaaidichtheid per m²
10-20g
Maaihoogte
30-50 mm
Verpakking
15kg
Zaai diepte
5-10mm
Hogere betredingstolerantie
Hogere droogtetolerantie
Snellere vestiging
Geschikt voor in de schaduw
Fijnbladiger
Minder onderhoud mogelijk
Minder kunstmest nodig
Hogere ziektetolerantie
Zelf herstellend
Ontkieming bij een lage temperatuur
Snellere ontkieming
Betere winterhardheid
Groei in het vroege voorjaar
Openbaar groen

 

Gras is essentieel in ons leven. Het ligt in onze tuinen, in parken en op sportvelden. Niet alleen de praktische toepassing is belangrijk, ook het vermogen van gras om lucht en water te zuiveren is van essentieel belang om ons milieu te verbeteren. Het belang van een gazon gaat dus verder dan enkel het esthetische aspect.

Een doordachte keuze van het graszaadmengsel verhoogt uw gazonplezier voor vele jaren!

 

Gras is essentieel in ons leven. Het ligt in onze tuinen, in parken en op sportvelden. Niet alleen de praktische toepassing is belangrijk, ook het vermogen van gras om lucht en water te zuiveren is van essentieel belang om ons milieu te verbeteren. Het belang van een gazon gaat...

 

Gras is essentieel in ons leven. Het ligt in onze tuinen, in parken en op sportvelden. Niet alleen de praktische toepassing is belangrijk, ook het vermogen van gras om lucht en water te zuiveren is van essentieel belang om ons milieu te verbeteren. Het belang van een gazon gaat dus verder dan enkel het esthetische aspect.

Een doordachte keuze van het graszaadmengsel verhoogt uw gazonplezier voor vele jaren!

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop