Bar Roadside B&T

Voor snel groene bermen

  • Snelle kieming en snelle vestiging.
  • Voorkomt erosie.
  • Hoge zouttolerantie.
  • Onderdrukt onkruiden.

 

  • Dijken
  • Bermen
  • Boomgaarden
  • Vliegvelden
Samenstelling
Soort
35%
Engels raaigras
5%
Veldbeemdgras
40%
Roodzwenkgras - fors
20%
Roodzwenkgras - gewoon
Specificaties
Zaaidichtheid
1-2 kg/100 m²
Kortst mogelijke maaihoogte
15 mm
Verpakking
15 kg
Snelheid van vestiging
Kan goed tegen zout
Minder maaien
Minder pesticiden vereist
Minder bemesting vereist
Minder beregening vereist (droogtetolerantie)
Geschiktheid voor beweiden door schapen
Gaat erosie tegen
Bermen en dijken

 

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren. Barenbrug heeft haar speciale bermen en dijken mengsels hierop toegespitst, waardoor we bijvoorbeeld ook mengsels aan kunnen bieden met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook in de maanden waarin gestrooid wordt mooi en wordt een dichte zode in de berm behouden.

 

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren. Barenbrug heeft haar speciale bermen en dijken mengsels hierop toegespitst, waardoor we bijvoorbeeld ook mengsels aan kunnen bieden met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook in de maanden waarin gestrooid wordt...

 

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren. Barenbrug heeft haar speciale bermen en dijken mengsels hierop toegespitst, waardoor we bijvoorbeeld ook mengsels aan kunnen bieden met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook in de maanden waarin gestrooid wordt mooi en wordt een dichte zode in de berm behouden.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop