BTK 1100

Stopt erosie

  • Zeer snelle vestiging
  • Bestrijdt erosie
  • Voor zowel bermen als dijken

 

  • Gazon en openbaar groen
  • Bermen
  • Dijken
  • Boomgaarden
Samenstelling
Soort
20%
Veldbeemdgras
10%
Roodzwenk - gewoon
50%
Roodzwenk - fors
5%
Gewoon struisgras
15%
Westerwolds raaigras
Specificaties
Vestigingssnelheid
Zeer snel
Stikstofbehoefte
Gemiddeld
Groeisnelheid
Snel
Zaaidichtheid per 100 m²
1-2kg
Zaaidichtheid per m²
10-20g
Maaihoogte
30-50 mm
Verpakking
15kg
Zaai diepte
5-10mm
Hogere betredingstolerantie
Hogere droogtetolerantie
Snellere vestiging
Geschikt voor in de schaduw
Fijnbladiger
Minder onderhoud mogelijk
Minder kunstmest nodig
Hogere ziektetolerantie
Zelf herstellend
Ontkieming bij een lage temperatuur
Snellere ontkieming
Betere winterhardheid
Groei in het vroege voorjaar
Openbaar groen

 

Gras is essentieel in ons leven. Het ligt in onze tuinen, in parken en op sportvelden. Niet alleen de praktische toepassing is belangrijk, ook het vermogen van gras om lucht en water te zuiveren is van essentieel belang om ons milieu te verbeteren. Het belang van een gazon gaat dus verder dan enkel het esthetische aspect.

Een doordachte keuze van het graszaadmengsel verhoogt uw gazonplezier voor vele jaren!

 

Gras is essentieel in ons leven. Het ligt in onze tuinen, in parken en op sportvelden. Niet alleen de praktische toepassing is belangrijk, ook het vermogen van gras om lucht en water te zuiveren is van essentieel belang om ons milieu te verbeteren. Het belang van een gazon gaat...

 

Gras is essentieel in ons leven. Het ligt in onze tuinen, in parken en op sportvelden. Niet alleen de praktische toepassing is belangrijk, ook het vermogen van gras om lucht en water te zuiveren is van essentieel belang om ons milieu te verbeteren. Het belang van een gazon gaat dus verder dan enkel het esthetische aspect.

Een doordachte keuze van het graszaadmengsel verhoogt uw gazonplezier voor vele jaren!

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop