EHBD - Eerste Hulp Bij Droogteschade

De zomermaanden zijn uitzonderlijk droog geweest. Gras verkleurde van groen naar geel en van geel naar bruin. Zit er nog leven in uw grasmat? Wat moet u doen om weer een mooie groene grasmat te krijgen en wat zijn de gevaren die op de loer liggen? Vragen waarop u in deze Barenbrug EHBD-special antwoord vindt.