Mow Saver, de perfecte oplossing voor de fieldmanager of the year Henrie Bekkers

In tijd van bezuinigingen en afnemende onderhoudsbudgetten moeten fieldmanagers creatief zijn om budgetten verantwoord te kunnen uitgeven. Henrie Bekkers, verantwoordelijk voor de sportaccommodaties in de gemeente ’s Hertogensbosch (NL) is zo’n creatief persoon die nauwlettend de ontwikkelingen in de markt in de gaten houdt. 

Minder maaibeurten

Op zoek naar goede oplossingen kwam de regerend Field Manager of the Year het innovatieve ‘Mow Saver’ van Barenbrug op het spoor. “Ik was op zoek naar een grasmengsel om de ruim 2,5 ha rondom een nieuw sportpark dusdanig in te richten dat ik zou kunnen besparen op maaikosten en met name ook op het afvoeren van maaisel”, aldus Bekkers. “Maaien en afvoeren zijn de hoogste kostenposten in het onderhoud van gras, dus als je daar op kunt besparen, maak je de grootste stappen.”


De grond die om het sportpark ligt, is zeer divers, variërend van zware klei tot zand en was grotendeels landbouwgrond waar gras en onkruiden weelderig groeiden. Een breed inzetbaar mengsel, dat vooral voor minder maaibeurten zou zorgen, was dus gewenst. “We hebben gekozen voor het Mow Saver concept van Barenbrug, omdat dat pretendeerde 30 % tot 40 % minder biomassa te produceren. Dit jaar kom ik uit op ongeveer elf maaibeurten, terwijl er normaal achttien begroot staan voor dit soort terreinen.”

 

Na bijna zestien maanden ervaring met het mengsel is Henrie erg tevreden over het resultaat. Henrie merkt terloops op dat hij vermoedt dat de onkruiddruk ook lager is dan normaal en dat het mengsel zich verrassend goed heeft gehouden in de droge periode in de nazomer. “Mow Saver blijft lager in de groei en vormt een dichte mat, waardoor onkruiden een kleinere kans hebben om zich te vestigen.”

 

“Maaien en afvoeren zijn de hoogste kostenposten in het onderhoud van gras, dus als je daar op kunt besparen, maak je de grootste stappen.”

Henrie Bekkers

Brede inzetbaarheid

Ook de aangrenzende honk- en softbalvelden zijn inmiddels doorgezaaid met Mow Saver. Bekkers: “Deze velden worden alleen voor honk- en softbal en schoolsport gebruikt en hebben een lage betredingsintensiteit. Een vlot herstel van betreding is niet direct noodzakelijk, maar we willen vooral geen maairesten op het veld. De grassnippers worden gemakkelijk op de sintelstukken gelopen of belanden daar door het maaien. Deze vervuiling is op die plekken absoluut niet gewenst, want deze vormen de basis voor ongewenste groei van straatgras, onkruiden en dergelijke!”, doceert Bekkers. 

 

Het originele grasbestand is inmiddels behoorlijk terrein aan het verliezen aan de Mow Saver door het extensieve onderhoud dat er wordt toegepast. “Het is mooi om te zien dat de kwaliteit van de grasmat eigenlijk alleen maar beter is geworden: we hebben een dichtere grasmat met een lagere onkruidendruk, terwijl de grasgroei aanzienlijk lager blijft”, vertelt Bekkers. 

Gevaar straatgras!

Straatgras, ook wel Poa Annua, is een eenjarig, soms tweejarig en in een enkel geval overblijvend beemdgras (Poa) met een korte beworteling.

“Mow Saver blijft lager in de groei en vormt een dichte mat, waardoor onkruiden een kleinere kans hebben om zich te vestigen.”

Henrie Bekkers

Vestiging

Ook de vestiging van Mow Saver valt mij op: vier weken geleden hebben we nog nieuwe terrein ingezaaid met Mow Saver bij een ander sportpark in de gemeente en nu al ziet het groen, ondanks dat de temperaturen al flink omlaag zijn gegaan. Vorig jaar hebben we overigens ook een dijk ingezaaid met Mow Saver. Dijken moeten snel groen zijn, maar moeten daarna vooral niet te hard groeien; het zijn relatief dure stukken grond om te maaien.” Bekkers ziet veel toepassingen voor het Mow Saver mengsel en geeft aan dat dit concept bijdraagt aan het streven naar een duurzaam, maar zeker ook kostenverlagend onderhoudsbeleid.

Maaien is passé met Mow Saver!

Meer weten over het revolutionaire nieuwe concept dat speciaal is ontwikkeld voor toepassing in het openbaar groen?

Sport en recreatie

Het laatste nieuws over grasmengsels in de sport en recreatie branche vindt u hier. Verschillende grasmengsels worden gebruikt bij sportvelden. Ook voor uw gazon of bloemenveld heeft Barenbrug de beste grasmengsels. Dat geldt ook voor bermen, dijken, vliegvelden en boomgaarden.

Het laatste nieuws over grasmengsels in de sport en recreatie branche vindt u hier. Verschillende grasmengsels worden gebruikt bij sportvelden. Ook voor uw gazon of bloemenveld heeft Barenbrug de beste grasmengsels. Dat geldt ook voor bermen, dijken, vliegvelden en boomgaarden.

Het laatste nieuws over grasmengsels in de sport en recreatie branche vindt u hier. Verschillende grasmengsels worden gebruikt bij sportvelden. Ook voor uw gazon of bloemenveld heeft Barenbrug de beste grasmengsels. Dat geldt ook voor bermen, dijken, vliegvelden en boomgaarden.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
Neem contact met
ons op
Klik hier
terug