banner_nutrifibre-edit!

Teelthandleiding

Milkway•NutriFibre® kent veel voordelen: het grasmengsel gaat zeer efficiënt om met mineralen, kan zeer goed tegen droogte, produceert 30 procent meer gras en voorkomt pensverzuring doordat
koeien er goed op kauwen. Kortom: een must voor iedere veehouder.

 

Voor de beste resultaten dient een perceel met Milkway•NutriFibre® anders te worden gemanaged dan percelen met gewoon raaigras. Milkway•NutriFibre® bevat namelijk zachtbladig rietzwenk. Dit gras wortelt zeer diep waardoor het eerste jaar veel energie in de wortels wordt gestopt. In de jaren daarop betaalt het grasmengsel zich dubbel en dwars terug met enorme hoge opbrengsten. De onderstaande teelt- en managementadviezen geven u de benodigde informatie om het beste uit dit unieke gras te halen.

Zaaibed

Voorbereiding zaaibed

Onkruiddruk

Kies een perceel met een lage onkruiddruk of maak gebruik van een vals zaaibed.

Bodemstructuur (1) Maak de grond los tot op grote diepte omdat de wortels diep moeten kunnen groeien.
Bodemstructuur (2) Maak een fijn en stevig zaaibed.

 

Inzaai

Aanbevelingen voor inzaai

Zaaiperiode Maart/april tot augustus/september
Bodemtemperatuur > 12 °C
Zaaihoeveelheid 50 - 60 kg/ha
Zaaidiepte 0,5 - 1,5 cm 
Rijafstand

< 8 cm

 

Vestiging

 

Management na inzaai

    Ontwikkelingsperiode

Vital met NutriFibre® ontwikkelt zich langzamer dan de meeste andere grassen.

Management na het zaaien (1)

Spuit om breedbladige onkruiden te bestrijden zodra het gras 5 cm is.

Management na het zaaien (2)

Geen drijfmest of dierlijke mest gebruiken in de periode tussen het zaaien en de eerste snede.

Eerste snede na het zaaien Oogst de eerste snede na het zaaien wanneer het gras niet hoger is dan 15 cm.
Herfstonderhoud

De optimale stoppellengte van 9–10 cm grashoogte zou voor de winter moeten worden bereikt.

 

Bemesting

 

De opname van voedingsstoffen per 3.000 kg droge stof*

Stikstof (N) 90 kg per snede/ha
Fosfor (P2O5) 30 kg per snede/ha
Kalium (K2O) 96 kg per snede/ha

* Afhankelijk van management en bemesting

Oogsten

 

Aanbevelingen oogsten

Oogstmoment April/mei tot september/oktober
Maaihoogte > 8 cm
Maai-interval 3000–3500 kg DS/ha (4-5 weken)
Veldperiode

Vital met NutriFibre® heeft een kortere veldperiode nodig dan Engels raaigras. Indien NutriFibre®-percelen tegelijktijdig met andere graspercelen worden geoogst, maai dan de NutriFibre®-percelen als laatste en begin ze als eerste te verzamelen.

Inkuilen Niet droger dan 55% droge stof in verband met schimmelvorming.
Inoculanten De toevoeging van inoculanten voor het inkuilen wordt aanbevolen.

 

Opbrengst

 

Droge stofopbrengst*

Droge stofopbrengst eerste jaar

8 ton droge stof per ha

Droge stofopbrengst vanaf het tweede jaar

Gemiddeld 18 ton per ha

* Afhankelijk van management en bemesting

 

terug