Betuwenaar zet in op goed gras van eigen bodem

De kosten van het aangekochte krachtvoer en overige voergrondstoffen daalde in drie jaar tijd van 10,9 naar 7,0 cent per liter melk. Dit kan nog lager, stelt melkveehouder Tim van Noord. Met een uitgebalanceerd rantsoen van eigen gewonnen ruwvoer, een nieuwe beweidingsstrategie én het juiste grasmengsel, gaat hij dit realiseren.

Tim van Noord

Tim van Noord is melkveehouder in Hellouw (Gld). Voor zijn bedrijf streeft hij naar een maximale melkproductie uit eigen ruwvoer. Daarin slaagt de Betuwenaar aardig. In 2014 produceerden de koeien nog slechts 4.500 kg meetmelk per hectare uit eigen ruwvoer, in 2017 was dat gestegen tot ruim 8.000 kg bij een totale melkproductie van ruim 9.000 kg melk.


Van Noord heeft een extensief bedrijf met tachtig melkkoeien en 50 hectare land. 40 hectare bestaat uit grasland en 10 hectare is geserveerd voor bouwland. Ruwvoer in melk omzetten is leidend”, zegt hij over zijn bedrijfsstrategie. “De melkproductie per koe is een resultante hiervan.”


De cijfers achter zijn keuze heeft de melkveehouder paraat. Het aangekochte krachtvoer en overige grondstoffen is in drie jaar tijd gedaald van 10,9 cent per liter melk naar 7,0. Dit alleen al scheelt hem een bedrag van 28.000 euro op jaarbasis. Om zijn koeien van voldoende én de juiste voedingsstoffen te voorzien, heeft hij wel zijn graslandmanagement tegen het licht gehouden en een andere keuze gemaakt bij de teelt van voergewassen.

Tim van Noord is naast melkveehouder ook adviseur bij adviesbureau PPP Agro.

Kleine percelen

Door standweiden in te ruilen voor omweiden op kleine percelen, weet hij de beweidingsverliezen te beperken. “Ik wil dat de percelen na een dag kaal zijn gedurende het weideseizoen”, zegt hij. “Dat geeft de minste verliezen.” Om dit voor elkaar te krijgen, heeft hij dertien percelen gemaakt van 0,8 hectare, vijf percelen zijn tussen de 1,7 en 1,9 hectare en één perceel is 5 hectare. De grotere percelen kan hij met tijdelijke draden verkleinen.


Ook heeft de melkveehouder zijn grasland in zeven jaar tijd volledig vernieuwd. Alle percelen zijn ingezaaid met Milkway ●Smakelijke. Hierdoor krijgen de koeien veel ruwvoer voorgeschoteld van een hoge kwaliteit. Van Noord kiest daarbij duidelijk voor beweiden omdat de nutritionele waarde van vers gras hoger is dan van kuilgras. “In april gaan de koeien naar buiten. Vanaf dat moment gaat de krachtvoerkraan voor een deel dicht en daalt de gift van zo’n 22 naar 15 kg per 100 kg melk.

Betere eiwitefficiëntie

Naast besparing op aangekocht krachtvoer en grondstoffen, ziet de Betuwenaar ook dat de eiwitefficiëntie op zijn bedrijf verbetert. Het ureumgetal in de melk is gedaald van 25 naar 18. Door zijn gewijzigde beweidingsstrategie en nieuwe grasmengsels, heeft hij een gezond rantsoen waarbij de koeien efficiënt gebruik maken van het aangeboden eiwit. “Ik koop minder eiwitrijke producten aan en toch komt er meer eiwit in de melk. Het eiwitpercentage is zelfs gestegen van 3,45 naar 3,60 procent.”


Het doel van Van Noord is om de melkproductie uit eigen voer verder te laten stijgen. Om die reden heeft hij 1 hectare tarwe ingezaaid op zijn 10 hectare bouwland. Als dit bevalt wil hij het aandeel verhogen naar 2,5 hectare tarwe en de rest snijmais. “Ik kijk welk ruwvoer nodig is voor een uitgebalanceerd ruwvoerrantsoen. De tijd van blind gras en mais telen, en maaien als de buurman dat doet om vervolgens de voeradviseur het rantsoen te laten optimaliseren, is voorbij. Goed ruwvoer is de basis, vandaar uit moet je verder redeneren.”

 

Ik koop minder eiwitrijke producten aan en toch komt er meer eiwit in de melk. Het eiwitpercentage is zelfs gestegen van 3,45 naar 3,60 procent.

Advies en aankoop van Milkway mengsels

Voor advies en aankoop van Milkway mengsels kunt u terecht bij de Barenbrugdealers. 

terug