Bonsilage Fit gras

Innovatieve toevoeging aan kuilgras

De kwaliteit van kuilgras is van grote invloed op de gezondheid van melkvee. Bonsilage Fit gras is het eerste toevoegmiddel dat primair de gezondheid en het welzijn van de melkkoe verbetert met de inzet van specifieke, natuurlijke bacteriestammen. Hiermee wordt de hoogste levensproductie gerealiseerd. In het kuilgras wordt de natuurlijke omzetting naar het waardevolle propyleenglycol en azijnzuur bevorderd. Dit resulteert in een optimale penswerking en meer opneembare energie.

 

Optimale penswerking

Bonsilage Fit gras bevat specifieke bacteriën die suikers omzetten in melkzuur. Vervolgens zetten zij een maximale hoeveelheid melkzuur om in producten met een hoge pH, waaronder propyleenglycol en azijnzuur. Hierdoor blijft de pens-pH op peil, zelfs bij veel aanbod van energierijk voer. De hoge pens-pH bevordert een optimale penswerking! Daarmee wordt het risico van pensverzuring en slepende melkziekte geminimaliseerd.

 

Meer opneembare energie

Propyleenglycol is een nieuwe vorm van energie: snel opneembaar en met een zeer hoge voederwaarde. Propyleenglycol geeft een directe activering van alle organen met als gevolg fittere koeien. De waardevolle propyleenglycol wordt aangemaakt onder invloed van de natuurlijke bacteriestammen in Bonsilage Fit gras. Dit gebeurt door omzetting van o.a. een deel van de suikers. Zodoende wordt de maximale norm voor suiker in het rantsoen  niet overschreden (zie tabel). Tegelijkertijd wordt de opneembare energie verhoogd met de hoge voederwaarde van propyleenglycol.

 

Een tweede bron voor méér opneembare energie is de optimale penswerking als gevolg van de hoge pens-pH. Want hoe hoger de pH, des te sneller groeien de pensbacteriën die celwanden van gras sneller en efficiënter afbreken. Dit resulteert in extra opneembare energie.

 

Met een suikerrijke graskuil bereikt het rantsoen al gauw de maximale normen.

Door toevoeging van Bonsilage Fit gras aan de graskuil resulteert in 80 gram minder suiker per kg drogestof in de kuil. Deze suiker werd omgezet in propyleenglycol die niet belastend is voor de pens en een zeer hoge voederwaarde levert.

 

Voor topkuilen

Bonsilage Fit gras wordt geadviseerd voor topkuilen van suikerrijk gras met een drogestofpercentage van 30 tot 50%.

 

Vloeibaar en granulaat

Bonsilage Fit gras is verkrijgbaar in:

  • Oplosbaar poeder voor vloeibare toevoeging met ULV-apparaat of doseervat met waterpomp.
  • Granulaatkorrels voor toevoeging met granulaatstrooier.

 

EU-goedgekeurd

De specifieke bateriestammen in Bonsilage Fit gras zijn goedgekeurd door EFSA voor gebruik in diervoeding. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) beoordeelt risico's voor de voedselketen "van boer tot bord" inclusief de veiligheid van diervoeders en dierenwelzijn.

 

 

Specificaties
Dosering per ton vers gras
Poeder: 2 g
Dosering per ton vers gras
Granulaat:0,5 kg
Inhoud wateroplosbaar poeder:
Potje 100 g
Inhoud granulaat:
Zak 20 kg
Houdbaarheid vloeibaar:
24 maanden
Houdbaarheid granulaat:
18 maanden
Kwaliteitswaarborg:
GMP+
Voedselveiligheid:
EU-goedgekeurd
Conservering
Broeiremming
Smaakverbetering
Aanmaak propyleenglycol
Snel voeren
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Inkuilen

 

Gebruik voor elke kuil het juiste middel. Een smakelijke kuil zonder broei en schimmels en met een goede voederwaarde biedt veel voordelen. Niet alleen de productie gaat omhoog maar ook de gezondheid van de dieren. Elk middel heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Met name de hoogte van het drogestof-gehalte speelt een rol bij de keuze voor een bepaald inkuilmiddel.

 

Gebruik voor elke kuil het juiste middel. Een smakelijke kuil zonder broei en schimmels en met een goede voederwaarde biedt veel voordelen. Niet alleen de productie gaat omhoog maar ook de gezondheid van de dieren. Elk middel heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Met name de...

 

Gebruik voor elke kuil het juiste middel. Een smakelijke kuil zonder broei en schimmels en met een goede voederwaarde biedt veel voordelen. Niet alleen de productie gaat omhoog maar ook de gezondheid van de dieren. Elk middel heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Met name de hoogte van het drogestof-gehalte speelt een rol bij de keuze voor een bepaald inkuilmiddel.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop