Graszaadteelt

Contractteelt

De Nederlandse en Belgisch graszaadtelers vormen een zeer belangrijke pijler onder het productieareaal van Barenbrug. De kennis en kunde van de telers en de vakkundige begeleiding door Barenbrugs teeltadviseurs staan garant voor een hoogwaardige zaadkwaliteit en een goed rendement.

In Nederland en België vindt de teelt van graszaad uitsluitend plaats op contractbasis. Het grootste deel van de graszaadteelt voor Barenbrug bestaat uit de vermeerdering van raaigrassen voor voederdoeleinden.

Daarnaast vermeerdert Barenbrug in Nederland en België een breed pakket rassen voor sportvelden, gazons en fijne grassen voor siergazons en golfbanen.

 

­

Vaste prijs

Barenbrug hanteert overeenkomsten met een vaste prijs, gebaseerd op:

 • Het gemiddelde rendement van de graanteelt.
 • Een correctie voor zaadopbrengst op basis van meerjarige opbrengsten.
 • Extra-kilogrampremie afhankelijk van de actuele markt.

 

Uw voordelen:

 • De prijs is bekend voordat u met de teelt begint.
 • Het risico van prijsschommelingen ligt volledig bij Barenbrug.
 • De uitbetaling van het graszaad is al in januari en niet pas in juni van het volgende jaar.
 • Graszaadteelt verbetert bovendien de conditie van de grond en verhoogt opbrengsten van volggewassen, vooral van hakvruchten, tot maar liefst 5% of meer.

 

Kortom, de teelt van graszaad is weer lonend en verdient een vast plek binnen uw bouwplan.

 

Teeltbegeleiding en zaadkwaliteit
Barenbrug garandeert een hoge en constante zaadkwaliteit aan zijn afnemers. Dit is mogelijk door zorgvuldige begeleiding en controle van de graszaadteelt. Deze controle vindt plaats tijdens de veldperiode door ervaren teeltadviseurs. Na de oogst en tijdens de schoning en zaadbewerking wordt de kwaliteit getest in het zaaizaaidlaboratorium van Barenbrug in Nijmegen en door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK).

 

Barenbrug Holland is wereldwijd uitgegroeid tot een toonaangevend graszaadbedrijf. In de productie van

graszaden streven wij samen met onze telers naar continuïteit en een gezonde, winstgevende teelt.

 

Barenbrugs teeltadviseurs

Barenbrug werkt samen met akkerbouwers en veehouders voor de teelt van graszaad. Mocht u interesse hebben om ook graszaad voor Barenbrug te telen, dan kunt u contact opnemen met onze professionele teeltadviseurs of met Joop Bouwkamp, Hoofd Graszaadteelt Nederland/België.

Graszaadteelt in Nederland en België

Voor de productie van graszaad worden vermeerderingscontracten afgesloten met akkerbouwers en veehouders in binnen- en buitenland. Mede door het vakmanschap van de Nederlandse en Belgische graszaadteler en de verscheidenheid aan grondsoorten en klimaten, kunnen verreweg de meeste grassoorten in Nederland en België worden vermeerderd. Het geproduceerde graszaad wordt in Nijmegen (NL) geschoond en verpakt met de modernste apparatuur.

Een team van zes teeltadviseurs besluit, in nauw overleg met de graszaadteler, welke soorten en rassen op het bedrijf kunnen worden geteeld. De contractvoorwaarden worden nader toegelicht om onduidelijkheden te

voorkomen. Vervolgens wordt de graszaadteelt intensief begeleid door een ervaren teeltadviseur. In de afgelopen ruim 100 jaar heeft Barenbrug een fors en stabiel areaal graszaadvermeerdering in Nederland en België opgebouwd. Met zorgvuldige prognoses en een heldere planning voorkomen we grote voorraden. Dit beleid drukt de  extra kosten en resulteert in een goede en vaste prijs voor de graszaadteler.

 

Voordelen van graszaadteelt binnen uw bouwplan

 • Rendement
 • Vruchtwisseling
 • Extra organische stof
 • Structuurverbetering
 • Arbeidsspreiding
 • Bestrijding wortelonkruid
 • Bijproducten zoals hooi
 • Meerjarige teelten

 

Extra voordelen voor telers van Barenbrug

 • Samenwerking met toonaangevend Nederlands familiebedrijf
 • Brede ervaring met alle grassoorten
 • Teeltbegeleiding door ervaren adviseurs
 • Ruime keuze uit soorten en rassen
 • Mogelijkheden voor verdere specialisatie
 • Containertransport van het graszaad (kisten beschikbaar in overleg)
 • Contracten met een aantrekkelijke vaste prijs
 • Aantrekkelijke korting op aankoop van Barenbrug graszaden en groenbemesters

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om ook graszaad voor Barenbrug te telen,
neemt u dan contact op met: 

Anton Hermus - tel 0485 33 24 93 - a.hermus@belgacom.net
Jos Maljaars - tel 0031 653 42 89 09 - jmaljaars@barenbrug.nl